อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

มทร.พระนครยังเตรียมร่างออกนอกระบบ

"สุภัทร"เผย มทร.พระนครยังไม่ออกนอกระบบ เตรียมร่างพ.ร.บ.อยู่ ประชาคมไม่ขัดข้อง แต่ยังไม่มั่นใจสถานภาพ ยันออกนอกระบบไม่ขึ้่นค่าหน่วยกิต จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.17 น.

วันนี้(22 ก.ค.)รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสภามทร.พระนครได้มีนโยบายให้เตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ ในปี 2564  ทางมทร.พระนครได้เตรียมการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ออกนอกระบบ ซึ่งมีหลายขั้นตอน  และเมื่อร่างพ.ร.บ.เสร็จจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์อีก คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ออกนอกระบบ แต่ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน และมีการคุยกันประชาคมมทร.พระนคร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการจะออกนอกระบบ แต่ยังไม่ค่อยจะมั่นใจกับสถานภาพของตนเองว่าออกนอกระบบไปแล้วจะเป็นอย่างไร จะดีขึ้นหรือไม่

“เมื่อเร็วๆนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญทางตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เดิม  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว เช่น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เป็นต้น มาให้ข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจ  ”รศ.สุภัทรา กล่าว
 
ต่อข้อถามมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการออกนอกระบบ เพราะกลัวที่จะต้องหาเงินรายได้เอง นั้นรศ.สุภัทรา กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบต้องหาเงินเองก็เป็นไปตามหลักการของการออกนอกระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวแทนที่จะต้องรองบประมาณแผ่นดิน ต้องหารายได้เองมากขึ้น  โดยการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  การเปิดอบรมต่าง ๆให้แก่คนทำงาน  ซึ่งมทร.พระนครก็กำลังทำอยู่ อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขึ้นค่าหน่วยกิต เพราะจะไปกระทบต่อนักศึกษา
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35