อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

มทร.พระนครยังเตรียมร่างออกนอกระบบ

"สุภัทร"เผย มทร.พระนครยังไม่ออกนอกระบบ เตรียมร่างพ.ร.บ.อยู่ ประชาคมไม่ขัดข้อง แต่ยังไม่มั่นใจสถานภาพ ยันออกนอกระบบไม่ขึ้่นค่าหน่วยกิต จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.17 น.

วันนี้(22 ก.ค.)รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)พระนคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสภามทร.พระนครได้มีนโยบายให้เตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ ในปี 2564  ทางมทร.พระนครได้เตรียมการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ออกนอกระบบ ซึ่งมีหลายขั้นตอน  และเมื่อร่างพ.ร.บ.เสร็จจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์อีก คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ออกนอกระบบ แต่ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน และมีการคุยกันประชาคมมทร.พระนคร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการจะออกนอกระบบ แต่ยังไม่ค่อยจะมั่นใจกับสถานภาพของตนเองว่าออกนอกระบบไปแล้วจะเป็นอย่างไร จะดีขึ้นหรือไม่

“เมื่อเร็วๆนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญทางตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เดิม  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว เช่น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เป็นต้น มาให้ข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจ  ”รศ.สุภัทรา กล่าว
 
ต่อข้อถามมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการออกนอกระบบ เพราะกลัวที่จะต้องหาเงินรายได้เอง นั้นรศ.สุภัทรา กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบต้องหาเงินเองก็เป็นไปตามหลักการของการออกนอกระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวแทนที่จะต้องรองบประมาณแผ่นดิน ต้องหารายได้เองมากขึ้น  โดยการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  การเปิดอบรมต่าง ๆให้แก่คนทำงาน  ซึ่งมทร.พระนครก็กำลังทำอยู่ อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขึ้นค่าหน่วยกิต เพราะจะไปกระทบต่อนักศึกษา
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35