อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ออกนอกระบบต้องพร้อม-ไม่ยกเลิกมคอ.

“สุวิทย์”ลั่นทำความเข้าใจมหาวิทยาลัยใหม่เรื่องออกนอกระบบ ย้ำต้องพร้อม เล็งปลดล็อคอุปสรรคมหา’ลัย มอบปลัดอว.ดูรายละเอียดยันไม่ยกเลิกมคอ. อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.58 น.

วันนี้( 23 ก.ค.)ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนสถานะภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยบในกำกับของรรัฐหรืออกนอกระบบ ว่า ส่วน เรื่องนี้คงต้องมาคุยกันใหม่ให้เข้าใจว่าการจะออกนอกระบบนั้นจะต้องมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้  เพราะเราไม่ได้ต้องการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบทั้งหมด โดยไม่มีความพร้อม  ซึ่งที่ผ่านมาการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบอาจจะยังไม่สะเด็ดน้ำ บางแห่งออกไปแล้วก็มีปัญหา บางแห่งไม่มีปัญหา ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่ต้องพร้อมก็อยู่ในระบบราชการต่อไป  แต่ก็ต้องมีภารกิจที่จะตอบโจทย์ประเทศได้

“อว.เป็นกระทรวงสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีมหาวิทยาลัย ที่มีองค์ความรู้และปัญญาชนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงาน  ผมเองก็ตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อคสิ่งต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ.) และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ในส่วนของมคอ.นั้นได้มอบหมายให้รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. ไปดูรายละเอียด และต้องให้ได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน  อย่างไรก็ตามจะไม่มีการยกเลิก มคอ.  แต่ต้องไปดูว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสม”ดร.สุวิทย์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 51