อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

"สุวิทย์"รื้อโครงสร้างอว.ใหม่ เลื่อนไหล-โอนย้าย

“สุวิทย์”เสนอตั้งคนอุดมฯนั่งประธานขับเคลื่อนปฏิรูปฯ และกรรมการชุดต่างๆ รื้อโครงสร้างอว.ใหม่ เน้นเลื่อนไหล-โอนย้ายข้ามหน่วยงานได้ ตั้งคณะทำงานดูแล ส่วน 25 ส.ค.พบ ทปอ. พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.48 น.

วันนี้(24ก.ค.)ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. ได้เสนอโครงสร้างกระทรวง อว. ให้ตนพิจารณาแล้ว แต่เท่าที่ดูตนเห็นว่าจะต้องมีการปรับอีก เพราะโครงสร้างที่เสนอมานั้นเป็นการเสนอแบบเอาเร็ว  ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้โครงสร้างกระทรวง อว.เปลี่ยนด้วย  ดังนั้นตนจึงให้ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจะมาดูเรื่องโครงสร้างกระทรวง อว.ทั้งหมด และจะพยายามทำให้เร็วที่สุด เพื่องานอว.จะได้เดินหน้าต่อไป  ขณะเดียวกันยังได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.)และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้ว เห็นว่า อว.  มีคนเก่งอยู่มาก ดังนั้นต้องทลายกรอบของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเลื่อนไหลได้ จากอาจารย์เป็นนักวิจัย จากนักวิจัยไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งข้าราชการของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)เดิม หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.)เดิม ก็สามารถเลื่อนไหลโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้ อว. เป็นกระทรวงที่เล็กกะทัดรัด  

ดร.สุวิทย์   กล่าวต่อไปว่า   ส่วนเรื่องการเสนอรายชื่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คนใหม่ ให้พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณาและตัดสิน  แทนพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.)นั้น เร็ว ๆนี้จะเสนอรายชื่อได้ ซึ่งตนคิดว่าจะเสนอคนในประชาคมอุดมศึกษา เนื่องจากเห็นว่าเรื่องของอุดมศึกษาควรที่จะให้คนอุดมศึกษามาดูแลกันเอง  ที่สำคัญไม่อยากให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เบื้องต้นไม่ใช่ตนแน่นอน แม้โดยตำแหน่งจะสามารถเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปฯ ได้ โดยจะเสนอคนอุดมศึกษาที่เป็นคนกลาง และเป็นที่ยอมรับ ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ใน อว. ทั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ก็จะต้องนำมาดูรายละเอียด  ตนอยากให้กรรมการชุดต่างๆ มาจากคนในประชาคมอุดมศึกษาเช่นกัน
 
“ในวันที่  25 สิงหาคมนี้ ผมจะเข้ารับฟังความคิดเห็น และปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รวมถึงรับฟังแนวทางการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563  แม้ว่ารับเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจะ ไม่ใช่เรื่องที่อว.ต้องรับผิดชอบโดยตรง  แต่ผมก็ใส่ใจและต้องทำความเข้าใจ  ยอมรับว่าระบบทีแคสมีการปรับค่อนข้างบ่อย ต้องดูในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง”ดร.สุวิทย์ กล่าว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46