อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"มาดามโอ๊ะ" เล็งยกเครื่องวิชาลูกเสือ

เสมา 3 เล็งจับมือ กกท. จัดลูกเสือจิตอาสามัคคุเทศก์ ให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทย แถมเตรียมปรับปรุงกิจกรรมลูกเสือให้น่าสนใจมากขึ้น อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.53 น.

วันนี้(13 ส.ค.)ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้วางแนวทางที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กกท.)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการลูกเสือจิตอาสามัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ทำจิตอาสาด้วยการเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการบริการข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับแนะนำสถานที่แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของชุมชนและท้องถิ่นของตัวเองให้ชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง โดยจะมีการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งจะมีการแบ่งการอบรมลูกเสือเป็นภูมิภาค ทั้งนี้การที่ตนดึงลูกเสือมาเข้าสู่โครงการมัคคุเทศก์น้อยก็เพราะต้องการส่งเสริมกิจการลูกเสือให้มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งการเรียนลูกเสือก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่แล้ว

ดร.กนกวรรณ กล่าวต่อไปว่า กิจการลูกเสือมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตนเห็นว่าจะมีการเติมทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นด้วย เพราะเท่าที่ทราบในเวทีการจัดชุมนุมลูกเสือนานาชาติที่ผ่านมา จะพบว่าเด็กไทยไม่กล้าแสดงออก เพราะยังไม่มีทักษะการสื่อสารทางภาษาได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเราจะพัฒนากิจการลูกเสือของไทยให้เป็นลูกเสือยุคใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนว่าเด็กไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาลูกเสือไปทำไม อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนลูกเสือขณะนี้ก็เป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่  

" เราจะวางแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนลูกเสือให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการเอาตัวรอดในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าการเรียนวิชาลูกเสือมีความสำคัญ  รวมถึงจะมีการสำรวจตรวจสอบค่ายลูกเสือแต่ละจังหวัดทั่วประเทศด้วย  เพื่อปรับปรุงให้มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 41