อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

"กนกวรรณ"เล็งจัดหลักสูตรเรื่องกัญชาให้เด็กเรียนรู้

“กนกวรรณ”เล็งจัดหลักสูตรเรื่องกัญชา ให้เด็กได้เรียนรู้ คุณ-โทษ จับมืออภัยภูเบศร สร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.50 น.

วันนี้ (14ส.ค.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชา เป็นประเด็นของสังคมที่คนทุกเพศทุกวัย ควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากกัญชา เป็นสมุนไพรที่มีคุณอนันต์ หากใช้ได้ถูกต้อง แต่จะมีโทษมหันต์หากนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยของการเรียนรู้ อยากรู้อยากลอง จึงควรนำประเด็นนี้มาใช้เป็นจุดตั้งต้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ และในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เน้นเรียนรู้รอบตัว โดยใช้ฐานวิชาการมา ปรับใช้กับชีวิตจริง เพื่อการอยู่รอดในสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

ดร.กนกวรรณ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รวบรวมงานวิชาการด้านกัญชาไว้มาก และในวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ที่ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จ.ปราจีนบุรี มาจัดแสดงในงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ประเทศในอาเซียนได้เห็นทรัพยากรชีวภาพที่มีร่วมกัน และนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในงานจะมีนิทรรศการและได้เชิญตัวแทนจากประเทศลาวมาพูดถึงสถานการณ์กัญชาในประเทศ ตนจึงได้คุยกับทางอภัยภูเบศรว่า ให้มาเป็นฐานหนึ่งในการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเยาวชนจะเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก และการสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค

“การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ หรือการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์ตรงให้เยาวชน โดยทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ สนใจ และรู้สึกสนุกกับการเรียนสมุนไพร เมื่อเด็กๆเกิดความสนุกในการเรียนรู้ ก็จะอยากให้นำไปถ่ายทอดต่อให้แก่เพื่อนและคนอื่นๆในครอบครัวได้ เกิดผลกระทบทางมิติสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากในงานได้รับการตอบรับดีก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนต่อไป หากได้ในงานได้รับการตอบรับดีก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนต่อไป”ดร.กนกวรรณ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 45