อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

"ครูสุรินทร์"จี้เด็กฝึกฟื้นฟูรำโทน

“ครูสุรินทร์” จี้เด็กฝึกหัดรำโทนส่งเสริมบุคลิกภาพ  ฟื้นฟูและสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดท่าเต้นที่ถูกต้อง จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.27 น.

วันนี้ (19ส.ค.)ครูสุรินทร์ ภาคศิริ นักประพันธ์เพลงและนักจัดรายการวิทยุ กล่าวว่า สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่ตรวจราชการทางภาคอีสานและเหนือ โดยเฉพาะทางภาคอีสานที่ติดกับประเทศลาว ชาวบ้านได้นำการละเล่นรำวงสามัคคี หรือ “รำโทน” มาแสดงต้อนรับ จอมพล ป. จึงสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นชาติผ่านการละเล่นรำโทน ทำให้การรำโทนแพร่หลายสู่ท้องถิ่นไทยทั่วทุกภาค จนกลายเป็นการละเล่นของไทย โดยที่มาของชื่อรำโทนนั้นมาจากการใช้ "โทน” หรือ กลองหน้าเดียวเป็นเครื่องดนตรีสร้างจังหวะ ในการรำวงที่มีท่วงท่าการก้าวเท้าตามกันเป็นวง ซึ่งชาวกรุงเรียกว่า “รำวงพื้นเมือง” และได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นรำวงมาตรฐานในเวลาต่อมา

“ในอดีตกระแสความนิยมรำวง ส่งผลให้เกิดวงรำวง ดัง ๆ หลายวง แต่เมื่อวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป คณะรำวงที่มีชื่อ เป็นที่รู้จัก ก็หายไปและถูกลืม ตอนนี้คงเหลือผู้สูงอายุในบางชุมชนที่สามารถเต้นรำวงได้ เช่น คณะรำโทนพื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี ที่ผู้สูงอายุ 70-80 ปียังรำวงในทำนองเพลงที่สนุกสนานและเร้าใจได้ ผมจึงอยากเห็นคณะรำวงได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดท่ารำที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ อีกทั้งเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย และยังส่งเสริมเรื่องสุขภาพกายจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยอยากเห็นนักเรียน นักศึกษาฝึกหัดรำวงย้อนยุคกัน เพราะจะส่งเสริมในเรื่องบุคคลิกภาพที่ดีด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33