อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทปอ.สรุปปฎิทินส่งข้อมูลทีแคสปี63

ทปอ.ร่วมกับสพฐ. สทศ.หารือ และสรุปผลปฎิทินการส่งข้อมูลทีแคส63 พร้อมกำหนดการสอบและสมัครแกต-แพต-9วิชาสามัญ อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 16.17 น.

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ทปอ.ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการส่งข้อมูลที่จะใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ประจำปี 2563 ซึ่งผลสรุปการส่งคะแนนเฉลี่ยสะสมม.ปลาย หรือGPAXดังนี้โรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ส่งข้อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตรวจสอบภายในวันที่ 5 พ.ย.2562 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8 พ.ย.2562 โรงเรียนในสังกัด สอศ. สช. และ อปท.ส่งข้อมูลคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบ ภายในวันที่ 8 พ.ย.25 62 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียนให้ ทปอ. ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 พ.ย.2562

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้น สังกัด สอศ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบ ภายในวันที่ 3 เม.ย.2563 สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 7 เม.ย.25 63 โรงเรียนในสังกัด สอศ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียนให้ สพฐ. ตรวจสอบภายในวันที่ 8 เม.ย.25 63และ สพฐ. ส่งข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน ให้ ทปอ. ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 10 เม.ย .2563 นอกจากนี้ยังได้กำหนดการสมัครและสอบของสทศ. ดังนี้ การทดสอบความถนัดทั่วไป (แกต) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) สมัครวันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค.2562 สอบ วันที่ 22 - 25 ก.พ.2563 ประกาศผล วันที่ 1 เม.ย.2563 วิชาสามัญ 9 วิชา สมัครวันที่ 5- 19 ธ.ค.25 62 สอบวันที่ 14 - 15 มี.ค.2563 และประกาศผล วันที่ 5 เม.ย.2563

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36