อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สร้าง'พระอารยตารามหาโพธิสัตว์'ใหญ่สุดในโลก

สร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตร ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 16.26 น.


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า ในโอกาสที่เสถียรธรรมสถานกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ที่ได้เปิดดำเนินงานเป็นสถานปฏิบัติธรรม จึงได้ดำเนินงาน 2 โครงการใหญ่ คือ 1. สร้างเสถียรธรรมสถาน แห่งที่ 2 ที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และ2.โครงการสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตร ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ และเพื่อเป็นตัวแทนของการใช้คุณธรรมในการทำงานช่วยผู้คน ซึ่งจะมีพิธีหล่อองค์ต้นแบบ ขนาดหน้าตัก 1.21 เมตร วันที่ 25 ส.ค. 2562 พิธีพุทธาภิเษกองค์ต้นแบบวันที่ 31 ต.ค. 2562 ทั้งนี้มีกำหนดสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 22 ก.พ. 2564 จากนั้นจะมีการจัดพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญต่อไป

แม่ชีศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ จะสร้างจากสำริด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานของเสถียรธรรมสถาน ที่ยึดถือคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ในการดำเนินงานมาโดยตลอด คือ ทำงานอย่างไม่มีความถือตัว อวดดี ไม่มีความโง่เขลา ไม่มีความอาฆาต ไม่มีความอิจฉาริษยา ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด ไม่มีความดลภ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น และไม่มีความยึดติด  สำหรับพระอารยตารามหาโพธิสัตว์นี้ เป็นพระโพธิสัตว์ในร่างสตรีของพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน ที่ชาวทิเบตนับถือ ดังเช่นที่ชาวพุทธนิกายมหายานนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม โดยมีความเชื่อกันว่าผู้ที่นับถือพระอารยตารามหาโพธิสัตว์นี้ หากตั้งครรภ์ลูกที่คลอดออกมาจะปลอดภัย นอกจากนี้ที่เสถียรธรรมสถานยังเป็นที่ประดิษฐานของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว อายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งตนได้รับมอบมาจากนางฮง เชม อดีต ผอ.กองบำรุงกำลัง องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2549 ด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 44