อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

"โคราช"ตัวอย่างความสำเร็จสอนธรรมศึกษาในร.ร.

เผย “นครราชสีมา” เป็นจังหวัดที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา ประสบความสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.01 น.

เมื่อวันที่19 ส.ค. ที่อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงจ.นครปฐมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(สุชินอคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้เเจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและกรุงเทพฯพร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมว่าหลังจากสำนักงานแม่กองธรรมฯและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตั้งแต่ปี2557 ขณะนี้ครบ5 ปีแล้วจึงต้องมาทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อทำงานต่อไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น5 ปีที่ผ่านมาเมื่อย้อนพิจารณาไปจะพบว่าจำนวนผู้เข้าเรียนเข้าสอบธรรมศึกษามากขึ้นแต่ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงคือสร้างบุคคลากรที่ดีมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมมีมากขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องมองกันด้วยไม่ใช่เพิ่มแต่ปริมาณแต่คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการปริมาณกับคุณภาพต้องไปพร้อมกันดังนั้นการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาต้องมุ่งตรงที่ทำอย่างไรการสอบการวัดผลจะมีคุณภาพที่พูดได้ชัดเจนว่าทำอย่างมีระบบและระเบียบซึ่งการประชุมครั้งนี้คือทำความเข้าใจทั้งผู้ปฏิบัติและผู้กำหนดนโยบายสำนักงานแม่กองธรรมฯคือผู้กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติขอให้เข้าใจว่าสำนักงานแม่กองธรรมฯไม่ได้ทำตามอำเภอใจระเบียบปฏิบัติต่างๆออกมาผ่านความเห็นชอบโดยมส. องค์กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์ไทยหากถามว่าไม่ทำตามระเบียบผิดไหมก็ต้องคิดว่าหากมส.ให้ความเห็นชอบแล้วไม่ทำตามจะถูกไหม 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กล่าวด้วยว่าหน้าที่ของพระสงฆ์มีหลักๆคือ1.เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2.ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบหลักธรรมคำสั่งสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนพระสงฆ์ต้องเป็นต้นศรัทธาของชาวพุทธการเป็นพระสงฆ์จะทำอะไรต้องนึกถึงญาติโยมที่เวลาถวายภัตตาหารจะทำอย่างนอบน้อมพระสงฆ์ควรนึกอยู่ในใจตลอดว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ชาวบ้านเห็นด้วยและคณะสงฆ์จะเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาคดีความ     

ด้านพระมงคลเมธาวัฒน์(ชวนจนฺทูปโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการามในฐานะเลขานุการรองแม่กองธรรมฯและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานแม่กองธรรมฯกล่าวว่าตัวอย่างของจังหวัดที่ดำเนินการจัดเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจนประสบความสำเร็จเช่นนครราชสีมามีศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เป็นผู้ขับเคลื่อนผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประสานไปยังโรงเรียนในการร่วมมือกันจัดส่งครูมาอบรมและร่วมสอบธรรมศึกษาจนได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมาสนใจนำโรงเรียนในสังกัดเข้ามาร่วมโครงการด้วยจึงทำให้นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาได้ผลเป็นอย่างดี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42