อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมศิลปากรแจงเจาะกำแพงติดสปอตไลท์วัดไชยฯ

อธิบดีกรมศิลปากร น้อมรับคำวิจารณ์ผู้หวงแหนโบราณสถาน แจงเดินสายเคเบิ้ลติดสปอตไลท์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม เลือกจุดที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กำแพงด้านที่รื้อไม่ใช่อิฐเก่าทั้งหมด พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15.15 น.

วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ห้องประชุม กรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวกรณีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในค่ำคืน ที่โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ที่มีการขุดตัดแนวกำแพงวัดด้านทิศเหนือ เพื่อวางระบบสายไฟ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความแท้และดั้งเดิมของโบราณสถาน ว่า กรมศิลปากร ตระหนักและให้ความสำคัญในคุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามาโดยตลอด เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2534 เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยง ซึ่งปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเกือบ 3 ล้านคน เข้ามาชมกลุ่มโบราณสถานฯ ดังนั้น กรมศิลปากร จึงจำเป็นต้องดูแลเป็นอย่างดีจัดงบฯด้านต่างๆให้ โดยหนึ่งในนั้น คือ โครงการเนรมิตอยุธยา เพื่อเพิ่มศักยภาพมรดกโลกและกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในค่ำคืน ก็เป็นหนึ่งในโครงการเนรมิตอยุธยา เพื่อภาพบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืนจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ที่อยุธยานานขึ้น ให้รายได้ตกอยู่ในพื้นที่มากขึ้น  

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า โครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในค่ำคืน ณ โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2561- 27 มิ.ย.2562 ต่อมาได้ขยายสัญญาถึงวันที่ 25 พ.ย.2562 ดำเนินการในพื้นที่ 9 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม  วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดภูเขาทอง วัดเกษ  คุ้มขุนแผน และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ทั้งนี้ หัวใจของไลท์อัพ คือ โบราณสถานที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละวัดที่จำเป็นต้องไปติดตั้งไฟ ซึ่งมีความยากลำบากอยู่เราถกกันมากว่าจะทำอย่างไรในการลากสายเคเบิ้ลที่ไม่สามารถให้เลื้อยไปบนโบราณสถานได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้เหมือนกันทุกจุด ต้องดำเนินการสภาพของแต่ละแห่ง

 “ภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม กรมศิลปากรไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ ช่องที่เห็นไม่ได้อนุญาตให้ผู้รับเหมาไปรื้อ แต่มีการหารือและวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งเนื้องานวางสายไฟจำเป็นต้องวางแนวสายไฟเข้าพื้นที่โบราณสถานหลักด้านใน เพื่อส่องพระปรางค์ เมรุทิศ เมนลาย และ พระวิหารด้านหน้า รวมทั้งพระเจดีย์คู่ โดยนักโบราณคดีได้พยายามดูในจุดที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงเลือกจุดที่กำแพงช่วงนั้นมีช่องว่างอยู่แล้ว คือ มุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้รถขุดเล็กๆเข้าขุดเป็นรางวางสายเคเบิ้ล ส่วนที่เป็นรอยของรถที่อาจไปเหยียบอิฐอยู่บ้าง และอิฐที่เห็นไม่ได้เกิดจากการทำลายโบราณสถาน อยุธยาขุดตรงไหนเจออิฐหมด  เราไม่ได้ให้ผู้รับจ้างเป็นคนทำ แต่เราดูแลและเปิดช่องถอดแนวอิฐบริเวณกำแพงแต่ระหว่างทำงานอาจมีบ้างเล็กน้อยเช่นรอยล้อรถที่ไปเหยียบอิฐ  ไม่ใช่ผู้รับเหมาไปรื้อ ซึ่งตนได้กำชับไปแล้วว่าครั้งต่อไปต้องไม่มี  และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะบูรณะกำแพงให้ชนกันเลย เนื่องจากชำรุด เสียหายมานานแล้ว และที่เลือกส่วนที่เป็นกำแพงวัด เพราะเห็นว่ากำแพงวัดนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซับซ้อน มีโอกาสได้รับผลกระทบน้อยสุด ขอให้มั่นใจว่าเมื่อแล้วเสร็จทุกอย่างจะเข้าสู่สภาพเดิม และมีความงดงาม และขอน้อมรับคำวิจารณ์จากผู้ที่หวงแหนโบราณสถานไปปรับและทำงานให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น” นายอนันต์ กล่าวและว่า ทั้งกำแพงวัดไชยวัฒนาราม ดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะในช่วงปี 2535 อิฐบางก้อนเป็นอิฐใหม่แต่ขนาดเท่าของเดิม เพื่อเสริมความมั่นคงแล้ว ไม่ใช่เป็นซากดั้งเดิม ที่ยังไม่มีการแตะต้องแต่อย่างใด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39