อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

MusiQue รับรองมาตรฐาน ดุริยางคศิลป์ มม.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล เป็นปลื้ม MusiQue รับรองมาตรฐาน ผงาดสถาบันดนตรีระดับนานาชาติ พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.55 น.

วันนี้(21 ส.ค.)  ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ศาลายา รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้แถลงกรณี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จาก  MusiQue ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ กล่าวว่า   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพในการดำเนินงาน และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดร.ณรงค์ กล่าวว่า การได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐาน จาก  MusiQue จะช่วยให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถพัฒนาคุณภาพไปได้อีก และถือเป็นก้าวสำคัญที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะเป็นผู้นำของการดนตรีในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย เพราะการรับรองโดยสถาบัน MusiQue เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของวิทยาลัยในการเป็นผู้ให้การศึกษาระดับคุณภาพแก่นักศึกษาดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์สามารถเทียบเคียงกับสถาบันดนตรีระดับนานาชาติได้อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42