อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อว.ของบฯปี63ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 1,028 ล้าน

"สัมพันธ์" เผยผลการดำเนินการงานบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ที่ผ่านมาผลตอบรับดีมาก โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นสถานประกอบการพอใจมากได้แรงงานมีคุณภาพ ส่วน อว.เสนอของบฯปี63 ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 1,028 ล้าน EEC 500 ล้าน ดันโครงการต่อ พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.23 น.

วันนี้ (21 ส.ค.)ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอขอตั้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จำนวน 1,028 ล้านบาท และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) อีก 500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) และหลักสูตรระดับปริญญา (Degree)   ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบฯ จำนวน 857 ล้านบาท ตั้งเป้าสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 23 แห่ง  มีสถาบันผ่านการคัดเลือก 31 แห่ง ขณะที่ตั้งเป้าหลักสูตรประกาศนียบัตร 117 หลักสูตร โดยรอบแรกมีหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก  69  หลักสูตร ซึ่งยังต่ำกว่าเป้า ทำให้มีการคัดเลือกเพิ่มเติมอีกและมีหลักสูตรผ่านการคัดเลือก69 หลักสูตร  รวม 138 หลักสูตร

ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีตั้งเป้าไว้ 99 หลักสูตร ผ่านการคัดเลือก 82 หลักสูตร และมีหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ตั้งเป้าไว้ 2 หลักสูตร ผ่านการคัดเลือก 1 หลักสูตร   ทั้งนี้การดำเนินการคัดเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยเฉพาะในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตร  ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาไม่นาน ที่สำคัญเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนและเป็นแรงงานที่ประเทศต้องการมาก จึงทำให้ต้องเร่งการผลิต เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตร แล้ว 2,505 คน และกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาอีก 3,238 คน

”จากที่ผมและคณะทำงานได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่  ล่าสุดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)  พบว่าสถาบันได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ คือเรื่องการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนปกติ  ขณะที่สถานประกอบการพอใจเพราะผู้ที่จบหลักสูตรนี้มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาลดแรงงานได้ตามที่ผู้ประกอบการต้องการจริง ๆ และขณะนี้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็เริ่มตื่นตัวและต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก แสดงว่าโครงการนี้ตอบโจทย์รัฐบาลได้เป็นอย่างดี” ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45