อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"คุณหญิงกัลยา"ผุดโคราชต้นแบบอาหาร

เสมา 2 จับมือกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์ ทำโครงการโคราชต้นแบบ Green Health School เล็งเริ่มที่ วษท. นครราชสีมา พร้อมเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู เผยครูกำลังเดือดร้อนหนักรู้ไม่ทันต้องจ่ายเบี้ยปรับอัตราสูง พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.41 น.

วันนี้(22 ส.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ประสานงานกลุ่มยุติธรรมภิวัฒน์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ สินสุวศ์ และคณะ ได้เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งคุณหญิงกัลยา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมา มีข่าว 4 โรงเรียนส่อทุจริตโครงการอาหารกลางวัน เห็นว่าควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยดำเนินการโครงการขับเคลื่อนโคราชต้นแบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Green Health School)  เพื่ออาหารกลางวันเด็ก โดยเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารเห็นชอบ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างภายในโรงเรียนเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาปรุงเป็นอาหารสุขภาพสำหรับนักเรียน ซึ่งโครงการจะจัดคณะพี่เลี้ยงจิตอาสาในการทำเกษตรอินทรีย์ การปรุงอาหารสุขภาพเมนูต่างๆ ลงไปช่วยเหลือโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นตนคิดว่าจะดำเนินการนำร่องใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) นครราชสีมา เนื่องจากมีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายของตน ที่ดูแล วษท.อยู่ คาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือนจะเห็นผลและกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการขยายผลไปโรงเรียนอื่นๆ ในอนาคต

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องหนี้สินครู ว่า จะช่วยครู 4.5 แสนคนได้อย่างไร ซึ่งขณะนี้มีเหตุการณ์ที่ครูกู้เงินไปแล้วแต่ตามไม่ทัน หรือไม่รู้เกี่ยวกับการชำระหนี้ จากที่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 5-6 ต่อปี เป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 15-16 ต่อปี เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีการหักเงินชำระหนี้ช้า ทำให้ครูต้องจ่ายเบี้ยปรับ ส่งผลให้เงินที่ถูกหักชำระหนี้จากต้นสังกัดแทนที่จะไปชำระเงินต้น ต้องไปชำระดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ทำให้เงินต้นที่กู้ไว้ไม่ได้ลดลง บางคนก็ถูกฟ้องล้มละลาย และถูกยึดทรัพย์ไปแล้ว ซึ่งตนได้รับเรื่องไว้และจะประสานให้กลุ่มนี้ไปพบกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าควรจะต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูปัญหาที่เกิดขึ้น และจะหาทางออกให้แก่ครูกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้าง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49