อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

"สุเทพ" ถก ผอ.รร.เขตตรวจราชการที่ 2

เลขาธิการกพฐ.มอบนโยบาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 หวังเป็นแรงขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 19.35 น.

วันนี้ (22 ส.ค.) ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ที่วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ จ.ปทุมธานี ว่า การขับเคลื่อนการศึกษาให้สู่กานปฎิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหารทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนได้กำชับถึงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่การบริหารจัดการอาหารกลางวัน การมุ่งเป้าให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนวิชาโค้ดิ้ง รวมถึงข้อสั่งการของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64