อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นัดแต่งดำ27ส.ค.ประท้วงบอร์ดใหม่'กรุงเทพคริสเตียน'

เพจดังนัดหมายชวน "ศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง" แต่งดำประท้วงบอร์ดบริหารชุดใหม่ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กำหนดเวลาช่วงเช้าวันที่ 27 ส.ค. แต่ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้ครู-นักเรียน อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.07 น.


เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก @SaveBCC ได้ออกประกาศเชิญชวน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการประท้วงในวันที่ 27 ส.ค. เวลา 06.30 น.ร่วมแสดงพลังอันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการร่วมร้องเพลงโรงเรียนอีกครั้ง ณ บาทวิถี รอบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จุดนัดพบหลักบริเวณประตูสาทร และประตูหอธรรม โดยมีธงสัญลักษณ์ม่วงทอง นำทีมอยู่ ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.เครื่องแต่งกายสีดำ 2.ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงใดๆสามารถบันทึกภาพได้เท่าที่ต้องการ  3.ไม่ยืนบนถนน ไม่กีดขวางการจราจร  4.ไม่อนุญาตเข้าไปในเขตโรงเรียนในเวลาดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ  5.กิจกรรมนี้จะต้องไม่กระทบการเรียนการสอนของนักเรียน

โดยการที่เพจดังกล่าวนัดหมายแต่งชุดดำทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจาก 1. เปลี่ยนบอร์ดบริหารโรงเรียนชุดใหม่ใน เดือนพฤษภาคม 2562  2. บอร์ดบริหารโรงเรียนชุดใหม่ ระงับการจ่ายเช็คค่าใช้จ่ายประจำของโรงเรียนหลายรายการ ทำให้ครูและนักเรียนประสบปัญหา  3.บอร์ดบริหารโรงเรียนชุดใหม่ กล่าวหาว่าผู้อำนวยการและผู้จัดการได้กระทำการผิดระเบียบหลายรายการและยื่นข้อเสนอให้ลาออกเพื่อรับผิดนั้น โดยไม่สืบหาข้อเท็จจริง  4. ผอ/ผจก. เห็นว่า การดำเนินการทุกๆ เรื่องได้ผ่านการอนุมัติจากสภาคริสตจักร ผู้บริหารสภาคริสตจักรหรือบอร์ดของโรงเรียน รวมถึงเป็นวิธีปฏิบัติในการบริหารที่กระทำสืบทอดกันมา คณะกรรมการบริหารรับรู้และอนุมัติทุกเรื่อง จึงขอให้มีการสอบสวนบอร์ดโรงเรียนทั้งคณะ

5.สภาคริสตจักร ออกคำสั่งพักงานและแต่งตั้งกรรมการสอบสวน แต่ไม่แจ้งรายละเอียดข้อกล่าวหา โรงเรียนจึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรม ไปยังสภาคริสตจักรคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้กล่าวหาและ ขอให้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างละเอียดเพื่อชี้แจง และแจ้งว่าคำสั่งพักงานอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย  6. สภาคริสตจักรได้พยายามเจรจานอกรอบ 7. ประธานบอร์ดโรงเรียน มีมติเปลี่ยนลายเซ็นผู้มีอำนาจในการเซ็นเช็ค มาเป็นตนเอง และ ยกเลิกอำนาจเซ็นเช็คของผู้จัดการและ ผู้อำนวยการ

8.สภาคริสตจักร ยกเลิกคำสั่งพักงาน เปลี่ยนเป็นคำสั่งโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่เชียงใหม่แทนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งมีผลจากการพักงานให้ย้ายทันทีในวันที่มีคำสั่ง  9. สภาคริสตจักร แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาฯและสั่งได้ รักษาการทั้ง 2 ตำแหน่งพร้อมกัน  10. ผู้ปกครอง ครู นักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่า จับได้ถึงความไม่โปร่งใสและต่อต้านการกระทำดังกล่าวเนื่องจาก โรงเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 65