อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงชื่นชมสะพานเชื่อมโยง

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงให้กำลังใจชาวอาชีวะ ชื่นชมโครงการสะพานเชื่อมโยง อาชีวะช่วยการศึกษาพื้นฐาน อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 15.36 น.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ในคราวรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจชาวอาชีวศึกษาว่า เดี๋ยวนี้อาชีวศึกษาดีขึ้นแล้ว โดยมีพระราชดำรัสถึงโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า การอาชีวศึกษาได้ลงไปช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาสคนยากจน ซึ่งพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นกำลังใจอย่างยิ่งที่ทำให้ชาวอาชีวศึกษามีกำลังใจอย่างมากในการทำงานเพื่อสร้างชาติ ทำให้ประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้น
 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงฯ เป็นความจำเป็น ในการจัดการศึกษา เพราะสอศ.มีภารกิจในการผลิตกำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ ภาคธุรกิจของประเทศ แต่ขณะนี้ปัญหาที่ประสบ คือ ด้านปริมาณที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ และ ด้านคุณภาพที่ต้องผลิตให้ตรงกับที่ตลาดต้องการ โดยเป็นเด็กที่มีทักษะสูงในเรื่องของเทคโนโลยี ภาษา การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ซึ่งสะพานเชื่อมโยงฯจะสามารถตอบโจทย์นี้ได้ เพราะจะทำให้ได้ทั้งปริมาณ และได้เด็กที่เก่งวิชาสามัญที่มีความเข้าใจ สนใจ และตั้งใจที่จะมาเรียนสายอาชีพ ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำแน่นอน
 
“สะพานเชื่อมโยงฯ จะทำให้เด็กค้นพบความเป็นตัวตน ซึ่งถือเป็นความจำเป็นที่ชาวอาชีวศึกษาจะต้องร่วมมือกับ สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด ในการทำความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครองให้มากขึ้น ซึ่งจากการที่ผมได้หารือกับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่”ดร.บุญรักษ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44