อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

กก.มส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ลงพื้นที่ "ร้อยเอ็ด-อุบลฯ" เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งพระเณรและชาวบ้าน เผยยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.37 น.


เมื่อวันที่ 5 ก.ย. เวลา 09.00น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. และพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่วัดและชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้ไปยังบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 51 ครัวเรือน จากนั้นไปยังบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 76 ครัวเรือน และไปยังบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 33 ครัวเรือน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวกับชาวบ้านว่า ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน

ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปยังบ้านดอนเสาเรือน บ้านผักแฮด ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ ผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นไปยังพื้นที่บ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52