อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

"เสมา 3"หนุนกศน.เดินเคียงข้างประชาชน

"กนกวรรณ"ปักหมุดทลายทุกข้อจำกัด หนุน กศน.เดินเคียงข้างประชาชน อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 12.06 น.

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้หลากหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชน โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งในการต่อยอดอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในการนำไปสู่การเปิดตลาดอื่น ๆ นอกจากตลาดชุมชน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่มีมาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่ กศน.สุโขทัย พบว่าได้มีการพัฒนาอาชีพให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่กศน.อำเภอสวรรคโลก เข้าไปจัดอบรม และส่งเสริมจนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง (แปรรูปใบตอง) ก็ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยการพัฒนาต่อยอดจากการยึดอาชีพบรรพบุรุษ ไปสู่การเป็นภาชนะรักษ์โลก ตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน และได้การรับรองจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) เรื่องใบตอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว มีการสั่งออเดอร์จองสินค้าล่วงหน้าถึง3เดือนผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 100,000 ใบต่อเดือน จากสายการบินชั้นนำ เช่น บางกอกแอร์เวย์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆในประเทศ อย่างต่อเนื่อง

“ทราบว่าในปี 2562 สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งงาน กศน.นอกจากจะสอนให้คนอ่านออกเขียนได้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชุมชนมีรายได้ มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ทราบว่าที่นี่ ยังได้วางแผนพัฒนานวัตกรรมอาชีพให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถโจทย์ของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป นับว่าเป็นการสร้างอาชีพประชาชนสู่การค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (ONIE Online Commerce Center) สู่การค้าในโลกยุคดิจิทัล ได้อย่างมีคุณภาพ ในการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดและขยายผลสอดคล้องกับโลกการค้าออนไลน์ได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.และผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อพร้อมก้าวสู่ตลาดชั้นนำให้มากที่สุด เราจะทลายข้อจำกัดทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งไม่เพียงแต่รู้ แต่ต้องทำได้และอยู่ดีกินดีในทุกพื้นที่ไปด้วยกัน”รมช.ศึกษาธิการกล่าว

ดร.กนกวรรณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นจุดเด่นหลายชนิด เช่น ผ้าทอตีนจก เสื่อกก มะปราง ทุเรียน เป็นต้น ซึ่งทราบว่าในเร็วๆ นี้สำนักงาน กศน. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมการปลูกเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นการพัฒนาทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้กศน.มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในอนาคต ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตจากปัจจัยต่างๆ พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางการขายออนไลน์ ที่จะต้องมีการปรับปรุงเว็บเพจ เว็บไซต์ ให้เข้าถึงผู้บริโภค และเกิดการกระจายสินค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีการแบ่งหมวดหมู่ประเภทสินค้า ไปจนถึงการทำการตลาด พร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาที่มีอยู่ไปด้วย เพื่อยกระดับภารกิจ กศน. ให้เป็นหน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ สังคม ชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยตนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น