อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

หาข้อมูลป.โทบริหารการศึกษาม.เอกชน

กมว.เร่งหาข้อมูล ป.โท บริหารการศึกษา ม.เอกชน เรียนจบแต่ขอใบอนุญาตฯวิชาชีพไม่ได้ จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.

วันนี้(9្ ก.ย.)รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรการมาตรฐานวิชาการ (กมว.) คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.ได้ติดตามกรณีการรับรองปริญญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล หลังมีผู้ร้องเรียนว่าเรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2557 และ 2558 รับนักศึกษาได้ปีละ 100 คน แต่มีการแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเกินกว่าจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เรียนว่ามีการเรียนในที่ตั้งหรือนอกที่ตั้งเท่าใด และให้สรุปข้อมูลเสนอ กมว.ตัดสินใจในวันที่ 4 ต.ค.นี้

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า แนวทางในการแสวงหาข้อมูลของคณะกรรมการนั้น เบื้องต้นทางคุรุสภามีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน และรายชื่อผู้เรียนที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้ตรวจสอบ แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการแสวงหาข้อมูลสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยได้อีก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูล ทั้งนี้คณะกรรมการแสวงหาข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบไปที่กระบวนการผลิต ที่คาดว่าจะมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สัดส่วนอาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของอาจารย์ เช่น หากรับนักศึกษา 500 คน จะต้องมีอาจารย์ไม่ต่ำกว่า 100 คน เป็นต้น ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการผลิตไม่น่าเชื่อถือ หรือการจัดการศึกษานอกที่ตั้งไม่ได้รับการอนุญาตจาก สกอ. ทางคุรุสภาก็อาจจะยกเลิกใบอนุญาตฯ ของผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตในปี 2557-2558 ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ และอาจให้เฉพาะผู้ที่เรียนในที่ตั้งเท่านั้น” รศ.ดร.เอกชัย กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น