อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

"บิ๊กตู่" กำชับทุกกระทรวงโยกย้ายข้าราชการต้องโปร่งใส

รมว.ศึกษาธิการ เผย “บิ๊กตู่” กำชับทุกกระทรวงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการต้องโปร่งใส ย้ำ อย่าให้มีเรื่องร้องเรียนตามาทีหลัง ชู นโยบายขยะเป็นวาระแห่งชาติ จี้ ทุกโรงเรียนนำสู่การปฎิบัติ อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.47 น.

วันนี้ (10 ก.ย.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะและการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ โดยทุกกระทรวงจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดจำนวนมาก ดังนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ในการปลูกฝังจิตสำนึกและควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินผลเรื่องนี้ ว่า หลังจากมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วผลที่จะเกิดจะเกิดเมื่อไร และสามารถทำได้จริงหรือไม่ อีกทั้งที่ประชุมยังมีการหารือถึงเรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการกำหนดมาตรการ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สะท้อนมาถึง ศธ. เรื่องการผลิตกำลังคนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ที่ขณะนี้ถือว่าการผลิตกำลังคนยังไม่เพียงพอที่จะส่งต่อไปในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตแรงงานที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของตลาด  ดังนั้นตนคิดว่าจะมุ่งเป้าไปที่การผลิตนักศึกษาอาชีวะในการผลิตกำลังคนรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ที่ประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รายงานข้อมูลตัวเลขคนพิการที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 30% และกลุ่มคนพิการที่เรียนหนังสือจบแล้วแต่ไม่มีงานทำ 40% ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ศธ.จะรับมาปฎิบัติดูแลการศึกษาในครอบคลุมทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้กำชับถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในการทดแทนอัตราการเกษียรณอายุราชการของทุกกระทรวงว่าจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้ง รวมถึงเมื่อมีมติแต่งตั้งโยกย้ายแล้ว ต้องไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นตามมาอีก ดังนั้น ในส่วนของ ศธ. ก็ยังพอมีเวลาในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารให้เหมาะสมและเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย ซึ่งคาดว่าจะเสนอรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของ ศธ.ได้ ในวันที่ 17 กันยายนนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39