อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

12 ก.ย. นี้ว่าที่อธิการบดีมก.แสดงวิสัยทัศน์

11 ว่าที่อธิการบดี มก. แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมถ่ายทอดสดทาง Nontri Live และ Video Conference ไปทุกวิทยาเขต 12 ก.ย.นี้ ส่งสภามหา'ลัยพิจารณาตัดสิน 30ก.ย.นี้ พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.19 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( มก.) บางเขน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสรรหาผู้เหมาสะมดำรำตำแหน่งอธิการบดี มก. ได้เปิดเวทีให้ผู้สมัครทั้ง 11 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คนละ 20 นาทีและตอบข้อซักถามอีก 10 นาที เวลา ๐9.๐๐น. โดยจะถ่ายทอดสดทาง Nontri Live และ Video Conference ไปทุกวิทยาเขตด้วย และจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 22ก.ย.2562 เพื่อคัดเลือกเหลือจำนวนไม่เกิน 3คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ในวันที่30ก.ย.2562

สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก. จำนวน 11 ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร มีดังนี้ 1. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 2.ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3. รศ.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์ 4.รศ.บัญชา ขวัญยืน 5.รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ 6. นายวิชัย วิศวกุลวาณิช 7.รศ.ศศิวิมล มีอำพล 8. ศ.สุภา หารหนองบัว 9. ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 10.รศ.สมเกียรติ สายธนู และ 11.ศ.อภินันท์ สุประเสริฐ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 37