อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ทปอ.สรุปปฎิทินสมัครทีแคสปี63

ทปอ.สรุปปฎิทินสมัครทีแคสปี63 ยันไม่ปรับอีกแล้ว เพื่อเด็กเตรียมตัว ชี้รอบ4 ประกาศผลเร็วขึ้นและรอบ5สมัครเร็วขึ้น ไม่ประกาศสาขาและจำนวนรับเด็ก ป้องกันเด็กสละสิทธิรอบ4 เพื่อมารอบต่อไป พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

วันนี้ (11ก.ย.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ. มีมติเห็นชอบแนวปฎิบัติการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2563  ไปแล้วที่กำหนดรับสมัครทีแคส 5 รอบเหมือนเดิม และขณะนี้ได้ข้อสรุปปฎิทินทีแคสปี 63 อย่างเป็นทางการแล้วดังนี้ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน สมัครวันที่ 2- 16 ธ.ค.2562 ประกาศผล วันที่ 30 ม.ค. 2563 ยืนยันสิทธิวันที่ 30-31 ม.ค.2563 สอบสัมภาษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สละสิทธิวันที่  1-2 ก.พ.2563 รอบที่ 2 โควตา สมัครวันที่ 6 ก.พ. ถึง วันที่ 23 มี.ค.2563ประกาศผลวันที่ 22 เม.ย.2563 ยืนยันสิทธิวันที่ 22-23 เม.ย.2563 สอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สละสิทธิวันที่ 24-25 เม.ย. 2563

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครวันที่ 17 -27เม.ย. 2563  ประกาศผลวันที่ 8พ.ค.2563 ยืนยันสิทธิ ในวันสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  1-15 พ.ค.2563สละสิทธิ วันที่ 17-18 พ.ค.2563  รอบที่ 4 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 7-20พ.ค.2563 ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค.2563 สอบสัมภาษณ์วันที่ 1-5 มิ.ย.2563สละสิทธิวันที่ 7-8 มิ.ย.2563 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 9-10 มิ.ย.2563  ส่วนการประกาศผล สอบสัมภาษณ์ แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิที่ทปอ. ทั้งนี้ปฏิทินครั้งนี้ดังกล่าวถือว่า เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ และจะไม่มีการปรับอีก เพื่อให้นักเรียนและมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมตัว

“ทีแคสที่ผ่านมาพบปัญหา นักเรียนสละสิทธิ์ในรอบ 4 หลายพันคน เพราะรู้ว่าคณะ/ สาขา ที่อยากเข้าเรียน มีที่นั่งว่างในรอบที่ 5 จึงทำให้ไปแย้งที่นั่งของเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งที่รับสมัครรอบที่ 4เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่สามารถเปิดเรียนได้ เพราะต้องรอการยืนยันสิทธิในรอบ5 ให้แล้วเสร็จก่อน  ดังนั้นในปีนี้จึงมีการปรับให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก โดยในรอบ4จะประกาศผลเร็วขึ้น  และรับสมัครรอบ 5 ให้เร็วขึ้น  อีกทั้งจะไม่มีการประกาศ สาขาและจำนวนรับของแต่ละมหาวิทยาลัยในรอบที่5 เพื่อให้นักเรียนที่ติดรอบที่4 ตัดสินใจยืนยันสิทธิเลย ไม่ใช่สละสิทธิ เพื่อรอสมัครในคณะที่อยากเข้าเรียนในรอบที่ 5  อีกครั้ง ซึ่งจะไปแย้งที่นั่งที่เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน และในรอบที่5 ก็ไม่ต้องส่งรายชื่อมายืนยันสิทธิที่ทปอ.เมื่อมหาวิทยาลัยใดรับเด็กครบเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ก็สามารถเปิดเรียนได้เลย “ดร.พีระพงศ์ กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    61%
  • ไม่เห็นด้วย
    39%

บอกต่อ : 42