อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

จับตา"ไพบูลย์"นั่งรองกรรมาธิการศาสนาฯ

‘เจ้าคุณประสาร’ เสนอประธานกรรมาธิการการศาสนาฯกำหนดบทบาทกรรมาธิการฯให้ชัดเจนหลัง‘ไพบูลย์นิติตะวัน’ นั่งรองกรรมาธิการฯ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 19.08 น.


วันนี้(12 ก.ย. 62) พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสารเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการที่ก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอนายไพบูลย์นิติตะวันให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนั้นในกรณีดังกล่าวในกลุ่มองค์กรพุทธทั้งหลายได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่ารู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกับการที่ปรากฎข่าวออกมาว่านายไพบูลย์อาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามขณะนี้ปรากฎว่านายไพบูลย์  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจึงอยากเสนอให้ประธานกรรมาธิการฯให้กำหนดบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ให้ชัดเจนกำหนดบทบาทรองประธานกรรมาธิการฯและกรรมาธิการทุกท่านให้ดีให้เป็นคุณต่อศาสนาโดยรวมว่าท่านจะสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่างไรต้องชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าให้ละเมิดอย่าให้ก้าวล่วงหรือสร้างความแตกแยกใดๆทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเพราะผลงานของนายไพบูลย์ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานั้นทุกคนต่างประจักษ์ชัดในผลงานเป็นอย่างดีองค์กรพุทธและศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยไม่สามารถจะไปห้ามปรามหรือถอดถอนใครได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละพรรคและแต่ละคนโดยศูนย์พิทักษ์ฯจะติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลงานของกรรมาธิการชุดนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น