อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"สมเด็จพระมหาธีราจารย์"พร้อม"เทวัญ"ลุยช่วยน้ำท่วม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และ เทวัญ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์ สามเณร และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 16.32 น.

วันนี้ (14 ก.ย.)  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีื นายธงชัย ลืออดุลย์  เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ หลังได้รับการรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ผลกระทบของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมถึงพระสงฆ์ที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาจากวัดเพื่อรับบิณฑบาตรพุทธศาสนิกชน อีกทั้งบริเวณภายในวัดยังได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีจำนวนวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน  97 แห่ง ภิกษุ สามเณรได้รับผลกระทบ 691 รูปโดยในวันนี้ รมต.นร. เดินทางไปติดตามสถานการณ์และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่วัดในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย วัดท่ากกแห่ และวัดคูเดื่อ จากนั้นเดินทางไปยังวัดช่างหม้อ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และเยี่ยมประชาชนที่โรงครัวพระราชทาน โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้ร่วมสมทุบทุนสนับสนุน  50,000 บาท และ รมต.นร. ร่วมสมทบทุนสนับสนุน 10,000 บาทในช่วงบ่าย คณะเดินทางไปยังวัดมณีวนาราม เพื่อนมัสการพบปะเจ้าคณะผู้ปกครอง ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ จากอำเภอที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดย รมต.นร. ได้ถวายกัปปิยภัณฑ์ไปยังวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 88  วัด

สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งศูนย์ร่วมรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ตั้ง ณ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มียอดรับบริจาคปัจจุบัน 189,860 บาท และจากการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มีการถวายเครื่องสมณบริโภคแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ใฟ้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 7  อำเภอ รวมถุงยังชีพที่มอบแล้ว 1,800  ชุด ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลดลง 4 ซ.ม. ซึ่งหากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่ม คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ จนกลับสู่ภาวะปกติ

 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 57