อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"อิทธิพล"ย้ำงานกองพิธีการศพต้องทำงานมุ่งความโปร่งใส

รมว.วัฒนธรรม ย้ำ งานกองพิธีการศพต้องทำงานโปร่งใส เผย ไม่หนักใจแม้มีเรื่องร้องเรียนการสอบเกิดขึ้น เพราะเกิดก่อนมารับตำแหน่ง เตรียมไล่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องประกอบเกียรติยศทำตามขั้นตอนระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (16 ก.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดแนวทางการโอนภารกิจงานเกี่ยวกับพิธีศพในพระราชานุเคราะห์ตามระเบียบสำนักพระราชวังให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นผู้ดำเนินงาน ตลอดจนให้มีการขยายงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ไปสู่ข้าราชการ หรือผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ทั่วประเทศนั้น ในภาระกิจงานดังกล่าวตนในฐานะ รมว.วัฒนธรรม จะต้องบริหารงานในส่วนนี้ให้เกิดความโปร่งใสทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมตามภารกิจงานที่รับโอนมา ซึ่งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับงาน เพื่อสนองพระราโชบายให้ได้ตามพระราชประสงค์

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับกองพิธีการศพ เพิ่งได้รับโอนภารกิจมาเมื่อปี 2561 และมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาส่วนหนึ่งบวกกับงบประจำปีที่ตั้งไว้ช่วง 6 เดือนหลัง แต่ในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งของบประมาณเต็มจำนวน 12 เดือน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสด้วยเช่นกัน รวมถึงจะต้องเข้าไปตรวจสอบงบที่ใช้จัดซื้อเครื่องประกอบเกียรติยศต่างๆด้วยว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างและมีการตรวจรับเป็นไปตามขั้นตอนระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่

“ ผมไม่หนักใจแม้จะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคลากรว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น เพราะเป็นการคัดเลือกก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่ง ดังนั้นในฐานะรัฐมนตรีเมื่อมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการด้วย" รมว.วัฒนธรรม กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47