อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ม.ราชภัฎเร่งสรุปปัญหาการทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เร่ง สรุปปัญหาการทำงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย หวังขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบาย รมว.การอุดมศึกษาฯ พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.11 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ไปตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมรภ.นั้น ทางทปอ.มรภ.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการบริหารจัดการมรภ.ที่มีรศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมรภ.นครราชสีมา เป็นประธาน 2. คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการผลิตและพัฒนาครู โดยมีรศ.ดร.มาลินี จุฑปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน 3.คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการพัฒนาท้องถิ่น มี  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมรภ.นครปฐม เป็นประธาน และ4. คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการบริหารวิชาการ  มีรศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา อธิการบดีมรภ.ราชนครินทร์ เป็นประธาน  
 
ผศ.ดร.เรืองเดช  กล่าวต่อไปว่า คณะทำงานทั้ง4ชุดได้มีการประชุมและหารือกันไปหลายครั้งแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้ทำงานประสานกับคณะทำงานพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว. ที่มีรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานด้วย  คาดว่าคณะทำงานทั้ง4ชุดจะได้ข้อสรุป เพื่อเสนอรมว.อว.ได้ในเร็วๆนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48