อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การประเมินคุณภาพภายนอก

ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การประเมินคุณภาพภายนอก ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดสมศ.เห็นชอบตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบายคุณหญิงกัลยา มุ่งสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 20.02 น.

วันนี้ (16 ก.ย.) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรีบรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)  เพื่อทบทวนนโยบายในการเเก้ปัญหาตกค้างและเเนวทางพัฒนาทิศทางของสมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ให้เป็นที่มุ่งหวังของประเทศโดยเร็ว

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนได้ฝากนโยบายเร่งด่วนของคุณหญิงกัลยา ที่จะให้การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  ซึ่งที่ประประชุมเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมกัน ในการวางกลยุทธ์ โดยมี นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยประกอบด้วย ผู้เเทนของสพฐ.และอาชีวะ เเละภาคส่วนต่างๆ ที่บอร์ดเห็นควร ในการเเก้อุปสรรคการประเมินรอบที่4 ให้ลุล่วง อย่างทันเวลาตามกรอบเวลาของกม.และเน้นเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากทุกผู้เกี่ยวข้อง มาพูดคุยหารือกันทุกขั้นตอน เเละจับมือไปด้วยกัน นอกจากนี้ตนยังได้หารือถึงการวางเเนวกลยุทธ์ เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรมผู้ประเมิน เพื่อยกระดับความเข้าใจ ให้เป็นไปในเเบบองค์รวมในทิศทางเดียวกัน วางกรอบการประเมินให้ชัดเจนเเก่ผู้ที่จะต้องไปประเมินว่าเพื่ออะไร เพื่อใคร และทำอย่างไร ให้มีคุณภาพเเละเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของผู้ถูกประเมินเเละสังคม อีกทั้งต้องวางกรอบเวลาให้ชัดเจนในปี63และ64 แต่หากจำเป็นเเละเห็นควร อาจนำไปสู่การOut source มาวางระบบประเมินได้ ในอนาคต ซึ่งต้องหารือ ให้รอบคอบชัดเจนต่อไป
    
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 35