อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

"มาดามโอ๊ะ" ผุดหลักสูตรการเรียนรู้พืชกัญชา

รมช.ศึกษาธิการ เล็งมอบ กศน.จัดทำหลักสูตรพืชกัญชา เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูก วิจัย การเรียนรู้วิธีนำส่วนไหนของต้นกัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรค พร้อมกับต้องรู้คุณรู้โทษของการใช้ด้วย พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

วันนี้ (19 ก.ย.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เตรียมจัดทำหลักสูตรกัญชาขึ้น โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรวิชาการที่เน้นเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องกัญชาตั้งวิธีการปลูก การวิจัย การนำเมล็ดกัญชามาปลูก การทำดินสำหรับการเพาะปลูก และการเรียนรู้วิธีนำส่วนไหนของต้นกัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรค รวมไปถึงการรู้คุณรู้โทษของพืชกัญชาด้วย ดังนั้นขณะนี้ตนจึงอยากให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดทำหลักสูตรพืชกัญชาไว้ก่อน  เมื่อนโยบายตกผลึกในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนเราก็จะได้นำความรู้จากการเรียนการสอนหลักสูตรกัญชามาปลูก เพื่อป้อนให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ เพราะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหนึ่งใน 4 รายที่สำนักงานคณะกรรมกมรอาหารและยา (อย.) อนุญาติให้ปลูกกัญชาได้

“การทำหลักสูตรกัญชาของกศน.เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เพื่อรองรับการนำมาใช้ทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากมีหลักสูตรการเรียนรู้แล้วก็จะให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นรวมกันสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนในการปลูกพืชกัญชาได้ สิ่งสำคัญของการปลูกกัญชา เราจะต้องมีความรู้ในการปลูกให้ได้วิธีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องด้วย“ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า นอกจากนี้ตนยังได้คิดจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นด้วย เพื่อเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ดังนั้นจะนำร่องหลักสูตรออนไลน์ของกศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีรูปแบบการเรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและยาว และความรู้ทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดได้ในอนาคต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 46