อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ศธ.แจงจัดงานเกษียณไม่ได้ผลาญงบหลวง

รองปลัด ศธ.ยืนยัน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการเกษียณอายุราชการถูกต้องตามระเบียบราชการ ไม่ได้ผลาญงบ ดำเนินการอย่างโปร่งใส พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.01 น.

วันนี้ (19 ก.ย.) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการเกษียณอายุราชการในชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.ว่า เรื่องนี้หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินนั้น ตนขอยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานราชการสังกัด สป. และเป็นการดำเนินโครงการที่ทำมาทุกปีไม่ได้มีวัตถุประสงค์มุ่งผลาญการใช้เงิน เพราะการจัดกิจกรรมนี้ศธ.ได้เขียนโครงการอย่างถูกต้องตามหลักของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งทำอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยกิจกรรมแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วงระหว่างภาคเช้าและเย็น ซึ่งภาคเช้าเป็นการเสวนานำบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการมาพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และการมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีข้าราชการสป. ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยประเด็นที่มีแจกของรางวัลนั้นเป็นของรางวัลที่เราได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชน และมอบให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการเท่านั้น  อีกทั้งรัฐมนตรีของ ศธ.ทีมาร่วมงานทั้ง 3 คนนั้นสป.เชิญมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ โดยที่รัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ดำเนินโครงการนี้แต่อย่างใด


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    62%
  • ไม่เห็นด้วย
    38%

บอกต่อ : 62