อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

สพฐ.ทุ่ม 208 ล้านบาทซ่อมแซมบ้านพักครู

"สุเทพ"เผย สพฐ.ทุ่ม 208 ล้านบาทซ่อมแซมบ้านพักครู ย้ำใช้เงินทุกบาทต้องโปร่งใส จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 06.34 น.

วันนี้ (23ก.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปทำการบ้านเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านพักครู โดยเฉพาะพื้นที่มีบ้านพักครูแต่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวบ้านพัก ซึ่งเป็นประเด็นที่ รมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใยมากนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้ตรวจสอบข้อมูลรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เสนอมาแล้ว ซึ่งมีสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครู จำนวน 1,998 แห่ง แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรก บ้านพักครู จำนวน 1,370 แห่ง งบประมาณ 147,786,100 บาท และเฟสสอง บ้านพักครู จำนวน 682 แห่ง งบประมาณ 60,453,700 บาท โดยเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 208,239,800 บาท ทั้งนี้งบที่ใช้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูนั้นเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ในส่วนงบลงทุนของสพฐ.

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวที่จัดสรรไปให้ขอให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย และต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนให้เกิดประโยชน์มีความโปร่งใสทุกขั้นตอนด้วย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังให้ให้แก่ข้าราชการครูในพื้นที่ เพื่อให้ครูมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อสั่งการที่ รมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใยเป็นอย่างมาก สำหรับแนวคิดการสร้างเป็นแฟลตที่พักครูไปเลยนั้นประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่สพฐ.คิดไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขเช่นกัน แต่เบื้องต้นเราขอเร่งแก้ไขพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44