อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ศธ.เก็บตกเด็กวัยเรียนคืนระบบการศึกษา

"อำนาจ" เผยข้อมูลสิงหาคม62 ศธ.เก็บตกเด็กวัยเรียนคืนระบบการศึกษา 2.2แสนคน หรือ  44.43%   เหลือ2.8 แสนคน จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 07.42 น.

วันนี้ (23ก.ย.)ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้มีแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยได้จัดทำโครงการ “เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม” เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นหรือเด็กที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพ

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยนักเรียน/ประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ 3-18 ปี) ซึ่งจากข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ วันที่ 10 พ.ย.61 มีจำนวน 1,727,329 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ประจำปี 2561 ทำให้คงเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 51,769 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเข้าไปดูแลโดยยึดแนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้จากตัวเลขกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค.62 ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามและนำเด็กเข้าสู่ระบบได้แล้ว 226,934 คน หรือ 44.43% ยังเหลืออีกจำนวน 283,834 คน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันเร่งติดตามและนำเด็กเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35