อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

มวล.ปรับพื้นที่ลานธรรมให้นักศึกษา

มวล.ปรับพื้นที่ศูนย์อาหารกลางวัน เป็นลานธรรมให้นักศึกษา ทำกิจกรรมทางศาสนาหลังเลิกเรียน จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.10 น.

วันนี้(23 ก.ย.)ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมด้านข้างศูนย์อาหารกลางคืนให้เป็นลานธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษา ซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวจะมีต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นยางนาและไม้ยืนต้นจำนวนหลายต้นอยู่แล้ว แต่จะมีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มให้เต็มพื้นที่และมีการดูแลไม่ให้หญ้าขึ้นรก เพื่อเปิดให้พื้นที่ดังกล่าวมีความร่มรื่นมากขึ้น และมีความสวยงามเหมาะแก่การมาทำจัดกิจกรรมทางศาสนาและพักผ่อนหย่อนใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการเรียนของนักศึกษา


ศ.ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่ต้องการให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งการพัฒนาลานธรรมเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของลานธรรมให้เหมาะกับการเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยดีเสมอมา และเมื่อเร็วๆนี้ตน พร้อมด้วยพระครูสิริธรรมาภิรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นยางนา ตะเคียนทองและรวงผึ้ง จำนวน 50 ต้น และจะมีการปลูกไม้ยืนต้นให้เต็มพื้นที่ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ลานธรรมอีกด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39