อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  มทร.ธัญบุรี ตั้ง "ครัวลูกบัวสวรรค์" ให้เด็กทำอาหารกินฟรี

มทร.ธัญบุรี ห่วงเศรษฐกิจกระทบนักศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ตั้ง"ครัวลูกบัวสวรรค์" ให้เด็กทำอาหารกินฟรี ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.56 น.


วันนี้ (23ก.ย.) นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยหลายครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้เห็นถึงความเดือนร้อนดังกล่าวจึงมีนโยบายช่วยนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ล่าสุดได้จัดตั้งโครงการ "ครัวลูกบัวสวรรค์" เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้เข้ามาปลูกผักสวนครัว และสามารถเข้ามาประกอบอาหารทานฟรีด้วยตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการลงมือเพาะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ประกอบอาหาร ตลอดจนทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ

“โครงการครัวลูกบัวสวรรค์ เป็นสิ่งแรกที่สามารถทำได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นทุนด้านอาหารสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤติและกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการประกอบอาหารรับประทานได้ด้วยตนเอง ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและพัฒนาคุณชีวิตของนักศึกษาระหว่างเรียน โดยขยายเวลาเพิ่มเติมใน 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน และเย็น เพื่อให้ครอบคลุมต่อจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการในโครงการ โดยช่วงแรกของโครงการ มทร.ธัญบุรี ได้จับมือกับชุมชนโดยรอบที่มหาวิทยาลัยดูแลบริการวิชาการ จัดซื้อวัตถุดิบทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ในราคาย่อมเยาเข้ามาในโครงการ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี และยาฆ่าแมลง ถือเป็นการส่งเสริมสินค้าของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย” นายวิรัช กล่าว

นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวนี้ไม่ได้ใช้งบฯดำเนินการ แต่ใช้กำลังและความร่วมมือในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ตั้งใจมาบริจาค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องครัว น้ำดื่ม วัตถุดิบและเครื่องปรุง โดยผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการจำพวกวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับการประกอบอาหารของนักศึกษาได้ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือสอบถามโทร. 0-2549- 4028 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36