อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า   พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.54 น.

วันนี้ (3 ต.ค.) ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียน และโรงพยาบาล  โดยนายจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล กองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ 106 ปี แห่งการประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร คณะกรรมการฯพร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ เพื่อประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ให้แก่องค์กรและบุคคลที่สมควรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดังนี้ ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประทานให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา19 สำนักๆละ 2๐๐,๐๐๐ บาท

นายจรัญ กล่าวต่อไปว่า ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในโรงพยาบาลที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริให้จัดสร้างอาคารโรงพยาบาลขึ้นในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 17 โรงพยาบาลๆละ 19 ทุนๆละ 5,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 41ทุน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน9 ทุน โดยระดับประถมศึกษาได้รับทุนปีละ 5,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาได้รับทุนปีละ1๐,๐๐๐บาท ระดับอุดมศึกษาได้รับทุนปีละ 25,๐๐๐ บาท ขณะเดียวกันในปีนี้คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ปวยรพ.ลานสกาซึ่งได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะ ได้ร่วมกันจัดหาทุนสำหรับตั้งเป็นกองทุนการรักษาและจัดทำรากฟันเทียมรพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5๐๐,๐๐๐ บาท และคณะผู้มีจิตศรัทธได้บริจาคสำหรับรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี จำนวน 4๐,๐๐๐ บาท
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 276