อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

มจร.ระดมพระนิสิต ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดมพระนิสิต ช่วยชาวบ้านฟื้นฟูหลังน้ำท่วม morning เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 14.18 น.

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 5 ต.ค. พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พร้อมคณะผู้บริหาร มจร. ลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี ที่วัดคูสว่าง อ.วารินชำราบ ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณรจำนวน 5 วัด ได้แก่วัดคูสว่าง วัดดอนงิ้ว วัดหนองกินเพลใหม่ วัดหนองกินเพลเก่า วัดกุดชุม และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 420 ชุด พร้อมทั้งนำพระนิสิตจิตอาสามจร.ทำความสะอาดพื้นที่วัด และทาสีกุฏิเจ้าอาวาส และอาคารต่างๆภายในวัดที่ได้รับความเสียหายากน้ำท่วมด้วย จากนั้นลงพื้นที่วัดคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี ถายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณร จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดคูเดื่อ วัดเกาะแก้วคูณดี วัดท่ากกแห่ วัดกุดปลาขาว และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ 310 ชุด ต่อมาลงพื้นที่วัดกุดคูณ อ.เมืองอุบลราชธานี ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามณร วัดกุดคูณ และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5๐๐ ชุด

พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า มจร.มีนโยบายชัดเจนที่จะให้พระนิสิตแต่ละวิทยาเขต คอยถามชาวบ้านอยู่เสมอว่า มีปัญหาอะไร เพื่อที่จะได้ลงไปให้ความช่วยเหลือ และจากเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นกัน ได้ให้พระนิสิตคอยลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดน้ำท่วม จนกระทั่งน้ำลด ก็ได้ให้พระนิสิตลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ทำความสะอาดวัด สถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50