อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

รพ.ทันตกรรม ม.พะเยาให้บริการอุด ขูด ถอนฟันฟรี

รพ.ทันตกรรม ม.พะเยา เปิดให้บริการอุด ขูด ถอนฟันฟรี ให้ แก่นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.26 น.

ผศ.ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) กล่าวว่า การรักษาสุขภาพภายในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทุกวัยจะต้องดูแลและ ใส่ใจ โดยเฉพาะการเข้าถึง การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ซึ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรม หรือโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. โดยได้เปิดให้บริการฟรีให้แก่นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ที่ควบคุมการดูแลและรักษาให้แก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังคอยสอนนิสิตในการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เข้ามาใช้บริการด้วย  ซึ่งปัจจุบันเราให้นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้ามาฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่เรียนชั้นปีที่4 จนถึง ปีที่ 6 เพื่อนิสิตได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ควบคู่กับการได้ลงมือทำอย่างแท้จริง


ผศ.ทพ.สัญญา  กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  โดยให้บริการฟรี เช่น การตรวจสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น,การขูดหินปูน,การอุดฟัน,การรักษารากฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันคุด,และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยว เป็นต้น แต่การบริการบางประเภทอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ฟันปลอม, การครอบฟัน และ สะพานฟัน เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. จะมีบริการทางด้านการจัดฟันให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-5446- 6666 ต่อ 4747หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dentistry.up.ac.th
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44