อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

กกอ.เชือดมหา'ลัยเถื่อนเปิดสอนไม่ขออนุญาต

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เชือด มหาวิทยาลัยเถื่อนเปิดการเรียนการสอนไม่ได้ขออนุญาต จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 05.45 น.

วันนี้ (14 ต.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. )ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆนี้ทางสำนักนิติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้รายงานเกี่ยวกับกรณีที่กกอ.เคยมีมติให้ไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีสำนักงานที่ตั้งอยู่แถวถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ และมีการโฆษณา เช่น เปิดการสอนมาแล้วประมาณ 5 ปี จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ โดยเรียน2ปีในไทยและ1ปีสุดท้ายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำประเทศอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เป็นต้น ซึ่ง กกอ.ให้ไปตรวจสอบว่าสถาบันแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษาจริงหรือไม่ และให้บริการการศึกษาในประเทศไทยโดยขออนุญาตเป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมายหรือไม่

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักนิติการ อว. ได้รายงานเบื้องต้นว่าจากการตรวจสอบสถาบันดังกล่าวทราบว่าสถาบันดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนจริง ขณะนี้นักศึกษาประมาณ 200 คน มีการเก็บค่าใช้จ่ายภาคเรียนละประมาณ 80,000 -100,000 บาท แต่สถาบันแห่งนี้ให้บริการการศึกษาในประเทศไทยโดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่ง ทางกกอ. รับทราบ และมีมติให้ทางสำนักนิติการ อว.ไปพิจารณาตรวจสอบในประเด็นด้านกฏหมาย กับสถาบันดังกล่าว

“การที่สถาบันอุดมศึกษาไปลักลอบเปิดการเรียนการสอน โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก อว. ถือว่าเป็นสถาบันเถื่อน และกรณีนี้ก็ไม่มีใครร้องเรียนเข้ามาที่ อว.ด้วย ทางกกอ.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเองจึงได้มีการนำประเด็นนี้มาหารือกันใน กกอ. เพราะเราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เด็ดขาด ที่สำคัญถือว่าเป็นหน้าที่ของ กกอ.อยู่แล้วที่จะต้องป้องกันและดูแลไม่ให้เยาวชนต้องถูกหลอกด้วยการรับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ศ.ดร.ประสาท กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 58