อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

กกอ.เชือดมหา'ลัยเถื่อนเปิดสอนไม่ขออนุญาต

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เชือด มหาวิทยาลัยเถื่อนเปิดการเรียนการสอนไม่ได้ขออนุญาต จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 05.45 น.

วันนี้ (14 ต.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. )ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆนี้ทางสำนักนิติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้รายงานเกี่ยวกับกรณีที่กกอ.เคยมีมติให้ไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีสำนักงานที่ตั้งอยู่แถวถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ และมีการโฆษณา เช่น เปิดการสอนมาแล้วประมาณ 5 ปี จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ โดยเรียน2ปีในไทยและ1ปีสุดท้ายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำประเทศอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เป็นต้น ซึ่ง กกอ.ให้ไปตรวจสอบว่าสถาบันแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษาจริงหรือไม่ และให้บริการการศึกษาในประเทศไทยโดยขออนุญาตเป็นไปตามกระบวนการทางกฏหมายหรือไม่

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักนิติการ อว. ได้รายงานเบื้องต้นว่าจากการตรวจสอบสถาบันดังกล่าวทราบว่าสถาบันดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนจริง ขณะนี้นักศึกษาประมาณ 200 คน มีการเก็บค่าใช้จ่ายภาคเรียนละประมาณ 80,000 -100,000 บาท แต่สถาบันแห่งนี้ให้บริการการศึกษาในประเทศไทยโดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่ง ทางกกอ. รับทราบ และมีมติให้ทางสำนักนิติการ อว.ไปพิจารณาตรวจสอบในประเด็นด้านกฏหมาย กับสถาบันดังกล่าว

“การที่สถาบันอุดมศึกษาไปลักลอบเปิดการเรียนการสอน โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก อว. ถือว่าเป็นสถาบันเถื่อน และกรณีนี้ก็ไม่มีใครร้องเรียนเข้ามาที่ อว.ด้วย ทางกกอ.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเองจึงได้มีการนำประเด็นนี้มาหารือกันใน กกอ. เพราะเราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้เด็ดขาด ที่สำคัญถือว่าเป็นหน้าที่ของ กกอ.อยู่แล้วที่จะต้องป้องกันและดูแลไม่ให้เยาวชนต้องถูกหลอกด้วยการรับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ศ.ดร.ประสาท กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 51