อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงชี้ไม่มีเทคโนโลยีใดแทนที่ครูได้

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 62 ทรงชี้ไม่มีเทคโนโลยีใดแทนที่ครูได้ อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.55 น.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและ ติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี พระราชดำรัสชื่นชมยินดีที่ครูทั้ง 11 คน ว่า ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการระดับชาติของแต่ละประเทศ นับเป็นครูรุ่นที่ 3 ที่มีความโดดเด่นและได้อุทิศตนอย่างไม่ย่อท้อในวิชาชีพการสอนด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ครูทุกคนที่สมควรกับรางวัลนี้ได้รับการยกย่องไม่เฉพาะในระดับชาติ แต่รวมถึงการยอมรับในระดับนานาชาติเนื่องจากเป็นผู้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อชีวิตของลูกศิษย์และมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ มีพระราชดำรัสต่อไปว่า ปี 2562 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน เชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนในประเทศสมาชิอาเซียน รวมทั้งประเทศติมอร์-เลสเต จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนด้วยกัน ขอให้พวกเราทำงานไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมครูให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ครูคือมนุษย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของตนเองและสร้างค่านิยมต่างๆ ให้เกิดขึ้น  ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถมาแทนที่ครูได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว  นั่นคือว่า ทำไมครูที่ดีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับเป็นพลเมืองของโลกด้วย

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับพิธีพระราชทานรางวัลนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ได้มาแบ่งปันความรู้ความสามารถและแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในอนาคตด้วย  ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศต่าง ๆ 11 ประเทศ และในภูมิภาค ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ และระดมทรัพยากรต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านทั้งหลาย สำหรับการมีส่วนร่วมต่อการศึกษาและการพัฒนาครูในภูมิภาคร่วมกัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 132