อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เสมา 1 ปลุกพลังเครือข่ายครูสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

“ณัฏฐพล”มอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ไม่โดดเดี่ยวในการทำงาน เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์ พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.01 น.

วันนี้(16 ต.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ที่ได้รับการเสนอชื่อจากศิษย์เก่า และสถานศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล

นายณัฏฐพล กล่าวว่า  ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ คือครูดีเด่นที่ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกในระดับต่างๆ ของการคัดเลือกครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีมาแล้ว แสดงให้เห็นว่า ท่านสามารถอุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์และเมื่อได้อ่านประวัติของทุกท่านจะเห็นได้ว่าท่านสามารถ “ทำให้เด็กรักครู และทำให้ครูรักเด็ก” และเชื่อมั่นว่า เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทุกท่านจะไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่จะทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของประเทศไทย มิใช่เพียงการคัดเลือกเพื่อยกย่องให้ได้รับรางวัลแล้วจบไป แต่เป็นการแสวงหากลุ่มครูเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน หรือที่เรียกว่า After Sale-services เพื่อให้ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากการคัดเลือกครู 3 รุ่น ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน ในทุกจังหวัดได้มีประสบการณ์เพื่อนำกลับมาพัฒนาการศึกษาที่กว้างกว่าห้องเรียน ได้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในและต่างประเทศ

สำหรับครูคุณากร จำนวน 2 ท่านในปี 2562 คือ ครูดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองดี อ.อุ้งผาง จ.ตาก ครูผู้มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้กับเด็กและชุมชนมากว่า 25 ปี ท่ามกลางพื้นที่สีแดงของการสู้รบของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ครูจึงทำหน้าที่ทั้งผู้นำการพูดคุย ช่างซ่อมอาคารเรียน นักการภารโรง หมอ และครูสอนเด็ก  และครูปุณยาพร ผิวขำ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จากเด็กขาดโอกาสที่มองว่า ในความไม่มีโอกาส ย่อมมีโอกาสเสมอ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ครูจึงทุ่มเทสร้างโอกาสให้กับลูกศิษย์ ทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาชนบทขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนน O-NET เป็น 1 ใน 10 ของจังหวัด  

ส่วนครูยิ่งคุณ จำนวน 17 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์แรม ดวงเพชร โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  นายชัยยศ สุขต้อ เชียงใหม่  นายปิติกร ขำอ่อน สมุทรสงคราม พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที) นครสวรรค์ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ตรัง  นายไพโรจน์ ชนะภัย กำแพงเพชร  ดาบตำรวจหญิงมาลินณา สังข์แก้ว ราชบุรี  นายราชทาน นิ่มนวล กรุงเทพมหานคร  ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา ศรีสะเกษ  นายวินัย ปัจฉิม ลพบุรี  นายวิธิวัติ รักษาภักดี สุรินทร์  นายศุภกร ปานแจ่ม  ปัตตานี  นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  นายเสกสรร กาวินชัย ลำปาง  นายอดิศักดิ์ บุญมา กาญจนบุรี นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช นครนายก และ นายอำนาจ สมทรง ปัตตานี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62