อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นำร่องอาสาประชารัฐกาฬสินธุ์

อว.ชี้แจง-ทำความเข้าใจ“โครงการอาสาประชารัฐ" "สัมพันธ์"แจ้งนำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ คาดธ.ค.นี้ดำเนินการได้ ส่วน“วัฒนาพร”ย้ำมหา’ลัยทั่วประเทศร่วมโครงการได้ มีงบฯ40ล้าน พร้อมชวนส่งโครงงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 62 อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.

วันนี้ ( 22 ต.ค.)ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการอาสาประชารัฐให้แก่มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 32 แห่ง โดยศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาอว.ได้ลงพื้นไปชี้แจง ซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอาสาประชารัฐที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยลงไปพัฒนาและช่วยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง คาดว่าต้นเดือนธันวาคมนี้จะสามารถดำเนินการโครงการอาสาประชารัฐได้อย่างแน่นอนด้านนางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา อว. กล่าวว่า  เหตุผลที่เลือกจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องโครงการ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน10  ที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดต่อเนื่อง และมีความยากจนรุนแรง  อว.จึงต้องการนำนักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือชุมชน ขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยที่อยู่รอบจังหวัดกาฬสิทธิ์จำนวนมาก  แต่ก็ไม่ได้จำกัดว่ามหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือบริเวณรอบเท่านั้น  มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีศักยภาพและดำเนินการตามที่กำหนดสามารถเข้าร่วมได้  ขอชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีสำนึกในความเป็นธรรมและมีจิตสาธาณะ เพื่อนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสังคม


“ในปีงบประมาณ 2563 อว.ได้งบฯโครงการนี้  40 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 80-100 โครงงาน ในชุมชนที่ประสบปัญหาในด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำและปัญหาคุณภาพชีวิต  มีเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี น่าจะเป็นปี2 ขึ้นไปเพราะพอจะมีความรู้นำไปช่วยชุมชนได้  และมาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อจะได้บูรณาการความรู้ช่วยชุมชนได้จริง  โดยนักศึกษาจะอยู่กับชุมชน 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือน  อย่างไรก็ตามขณะนี้ขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆส่งโครงงานเข้ามาที่อว.ได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป  ”นางสาววัฒนาพร กล่าว


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63