อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ตั้ง'สมเด็จพระมหาธีราจารย์' ปธ.ดูแลพระธรรมทูตตปท.

ที่ประชุม มส. ตั้ง "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศ จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.20 น.


วันนี้ (11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 26/2562  ที่ประชุมมส. ได้มีมติตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานที่ประชุม  ทรงปรารภว่า มส.ได้แต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส.  ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2561 เป็นระยะเวลาพอสมควร และได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จึงเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อายุ 82 พรรษา 61 ป.ธ.3 น.ธ.เอก วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรรมการมส. และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 229