อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ตั้ง'สมเด็จพระมหาธีราจารย์' ปธ.ดูแลพระธรรมทูตตปท.

ที่ประชุม มส. ตั้ง "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศ จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.20 น.


วันนี้ (11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 26/2562  ที่ประชุมมส. ได้มีมติตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานที่ประชุม  ทรงปรารภว่า มส.ได้แต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส.  ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2561 เป็นระยะเวลาพอสมควร และได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จึงเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อายุ 82 พรรษา 61 ป.ธ.3 น.ธ.เอก วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรรมการมส. และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 229