อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ราชบัณฑิตชงปฏิรูปอุดมฯเน้นธรรมาภิบาล

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิต ตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปปฏิรูปอุดมศึกษา เสนอรัฐ เล็งหยิบปัญหาธรรมาภิบาล เน้นปรับโครงสร้างสภาฯในมหา’ลัย อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.22 น.

วันนี้ (12พ.ย.)ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ราชบัณฑิต  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ทางสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจะทำข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยมีศ. เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  เป็นประธาน ซึ่งตนเป็นคณะทำงานชุดนี้ด้วย และจากการประชุมคณะทำงานฯ เห็นตรงกันว่าจะทำข้อเสนอการปฏิรูปอุดมศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่และต้องเร่งแก้ไข เพราะการที่มหาวิทยาลัยไม่มีธรรมาภิบาลจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อไปว่า  สำหรับประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลอยู่ที่โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นคนในมหาวิทยาลัย หรือสัดส่วนคนในและคนนอกพอๆกัน ทำให้อาจจะเกิดการเมืองในมหาวิทยาลัยได้ง่าย หรือที่เกิดปัญหาสภามหาวิทยาลัยเกาหลัง ทั้งที่โดยหลักการแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ควรที่จะมาจากคนนอก เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารมหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตามคณะทำงานชุดนี้น่าจะสรุปข้อเสนอการปฏิรูปอุดมศึกษาได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

“ คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาทำข้อเสนอปฏิรูปอุดมศึกษาของราชบัญฑิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เคยตั้งให้ไปช่วยแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มที่โดน ม.44 ทำให้รู้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยมาพอสมควร ดังนั้นข้อเสนอก็น่าจะเป๊ะอยู่  ขณะเดียวกันทราบว่ามีคนมหาวิทยาลัยอยู่หลายกลุ่มที่กำลังสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจะได้เห็นปัญหาในหลายมุมมอง  ส่วนดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็สนใจและตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็เป็นเรื่องที่ดี และถ้านำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก็น่าจะช่วยให้แก้ปัญหาธรรมาภิบาลได้ตรงจุดด้วย”ศ.ดร.สมหวัง กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 30