อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ราชบัณฑิตชงปฏิรูปอุดมฯเน้นธรรมาภิบาล

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิต ตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปปฏิรูปอุดมศึกษา เสนอรัฐ เล็งหยิบปัญหาธรรมาภิบาล เน้นปรับโครงสร้างสภาฯในมหา’ลัย อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.22 น.

วันนี้ (12พ.ย.)ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ราชบัณฑิต  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ทางสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจะทำข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยมีศ. เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  เป็นประธาน ซึ่งตนเป็นคณะทำงานชุดนี้ด้วย และจากการประชุมคณะทำงานฯ เห็นตรงกันว่าจะทำข้อเสนอการปฏิรูปอุดมศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่และต้องเร่งแก้ไข เพราะการที่มหาวิทยาลัยไม่มีธรรมาภิบาลจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อไปว่า  สำหรับประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลอยู่ที่โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นคนในมหาวิทยาลัย หรือสัดส่วนคนในและคนนอกพอๆกัน ทำให้อาจจะเกิดการเมืองในมหาวิทยาลัยได้ง่าย หรือที่เกิดปัญหาสภามหาวิทยาลัยเกาหลัง ทั้งที่โดยหลักการแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ควรที่จะมาจากคนนอก เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารมหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตามคณะทำงานชุดนี้น่าจะสรุปข้อเสนอการปฏิรูปอุดมศึกษาได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

“ คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาทำข้อเสนอปฏิรูปอุดมศึกษาของราชบัญฑิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เคยตั้งให้ไปช่วยแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มที่โดน ม.44 ทำให้รู้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยมาพอสมควร ดังนั้นข้อเสนอก็น่าจะเป๊ะอยู่  ขณะเดียวกันทราบว่ามีคนมหาวิทยาลัยอยู่หลายกลุ่มที่กำลังสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจะได้เห็นปัญหาในหลายมุมมอง  ส่วนดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็สนใจและตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็เป็นเรื่องที่ดี และถ้านำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก็น่าจะช่วยให้แก้ปัญหาธรรมาภิบาลได้ตรงจุดด้วย”ศ.ดร.สมหวัง กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 32