อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

'โป๊ปฟรังซิส'เยือนไทยมุ่งสร้างสันติภาพโลก

"สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" เยือนไทยมุ่งสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์โลก ชาวไทยได้ตระหนักรู้นำจิตใจแห่งความเมตตาร่วมโอบกอดมนุษย์ผู้หลีกหนีจากภัยสงครามและความหิวโหยไปพร้อมกับพระองค์ ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.20 น.


วันนี้ (15 พ.ย.) พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ทุกคนได้รับทราบแล้วถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีของพวกเราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 350 แห่งการสถาปนาพระศาสนจักรคาทอลิกขึ้นในผืนแผ่นดินสยามชีวิตและพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล เป็นการประกาศอารยธรรมแห่งความรักและเมตตาธรรม ตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า โดยการเสด็จเยี่ยมอภิบาลคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก และสาธุชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ทุกนิกายความเชื่อ และวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนั้นถือเป็นการเสริมสร้างภราดรภาพสากล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของมวลมนุษยชาติทั่วโลก

พระคาร์ดินัล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีจุดประสงค์มุ่งสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์โลก โดยได้มีสาสน์ตอนหนึ่งในวันสันติภาพโลกจากพระองค์ใจความว่า ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยคือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระทัยอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติพระองค์ให้เป็นตัวอย่าง ทรงเป็นผู้นำระดับโลกที่ช่วยสร้างสะพานเชื่อมคนที่ขาดแคลนและมีความพร้อมเข้าด้วยกัน โดยการดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาเหมือนกันของทุกสังคมโลก ดังนั้นในวาระการเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้จะเป็นโอกาสให้เราชาวไทยช่วยกันสร้างความตระหนักรู้นำจิตใจแห่งความเมตตาร่วมโอบกอดมนุษย์ผู้หลีกหนีจากภัยสงครามและความหิวโหยไปพร้อมกับพระองค์

ด้านนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมการศาสนาเชิญนำผู้นำศาสนาในประเทศไทยเข้าเฝ้าพระสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 22 พ.ย.62 ในฐานะที่เราดูแลผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ซึ่งจุดประสงค์หลักที่พระองค์ต้องการพบผู้นำศาสนานั้น ต้องการที่จะเห็นภาพศาสนาทุกศาสนาสามารถทำงานขับเคลื่อนสร้างสันติภาพโลกได้. 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34