อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

กกอ.หนุนเรียนปริญญาระบบคลังหน่วยกิต

มติ กกอ.หนุนเรียนปริญญาระบบคลังหน่วยกิต ชี้เป็นระบบที่ทันสมัย เปิดทางให้วิทยาลัยให้ผู้เรียนที่เรียนระบบคลังหน่วยกิต มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม เตือนนักศึกษาก่อนสมัครเรียนอะไร ตรวจสอบข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาก่อน จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.08 น.

วันนี้ (18 พ.ย.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ13 ที่กำหนดว่าการให้คุณวุฒิและปริญญา กรณีผู้เรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจะได้รับคุณวุฒิดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่เรียนสมัครเข้าศึกษาตามเงื่อนไข แต่ผู้เรียนที่เรียนในระบบคลังหน่วยกิตไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม  ซึ่ง กกอ.มีมติให้ยกเลิกข้อความดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า อว.ไม่ใช่หน่วยงานให้ใบปริญญาบัตร แต่การให้ใบปริญญาเกียรตินิยม หรือ ไม่เกียรตินิยม เป็นเรื่องของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตเป็นระบบที่ทันสมัย จึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุม กกอ.ยังมีการรับทราบกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีการโฆษณา เช่น เปิดการสอนมาแล้วประมาณ 5 ปี จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ โดยเรียน 2 ปีในไทย และ 1 ปีสุดท้ายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำในประเทศอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังโฆษณาอีกด้วยว่าได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น แต่จากการที่ทางสำนักนิติการ อว. ได้ไปตรวจสอบสถาบันดังกล่าวทราบว่าสถาบันแห่งนี้ให้บริการการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่ได้ขออนุญาต ทาง กกอ.จึงมีมติให้ทางสำนักนิติการ อว.ไปดำเนินการทางด้านกฏหมาย กับสถาบันดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามทราบว่าสถาบันอ้างว่าไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตในการเปิดการเรียนการสอน แต่ก็ได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว

" สำหรับนักศึกษาที่เข้าไปศึกษาในสถาบันดังกล่าวได้แจ้งว่าไม่เอาความกับทางสถาบัน ดังนั้นจึงถือว่าเรื่องนี้จบ ส่วนในทางกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามทาง กกอ.ก็อยากย้ำเตือนผู้เรียนก่อนจะสมัครเรียนอะไรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆให้แน่ใจก่อนว่าดำเนินการถูกกฎหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอก" ศ.ดร. ประสาท กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29