อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

อว.-ศธ.ตั้งคณะกรรมการฯผลิตครู

รมว.ศธ. เผย อว.-ศธ.ตั้งคณะกรรมการผลิตครูตอบโจทย์พัฒนาประเทศ นายกฯ กำชับ ครูต้องมีทักษะด้านดิจิทัล         อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.16 น.

วันนี้ (19 พ.ย.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ..ไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นั้น ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะดำเนินการให้ล้อไปกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ระบุว่า รัฐพึงจัดให้มีการกฎหมายเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยมาตราดังกล่าวได้ระบุว่าจะต้องมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดยตรงกับในวันที่ 27 พ.ย.นี้ ดังนั้น ครม.จึงกำชับให้ทุกกระทรวงไปสำรวจกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นต่างๆ โดยในส่วนของศธ.ได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละองค์รกหลักฯไปดำเนินการ
             
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ก่อนการประชุมครม.ตนได้มีการหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการผลิตครูให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงได้มีการหารือถึงการพัฒนาคุณภาพครูในระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความรู้ด้านดิจิทัล ดังนั้นทั้งสองกระทรวงจึงมีข้อตกลงร่วมกันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองกระทรวงขึ้น โดยมีปลัด ศธ. และปลัดอว.เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับในที่ประชุมครม. ถึงการผลิตและการพัฒนาครูให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในโลกศตวรรษที่ 21  และครูจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 33