อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กกอ.มุ่งมั่นคืนอำนาจ 4 มหา"ลัยโดนม.44

“ประสาท” เผยกกอ.เร่ง 4 มหา’ลัย โดนม.44 เร่งแก้ปัญหา เพื่อคืนอำนาจในการบริหารให้ทันกกอ.ชุดปัจจุบัน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.48 น.

วันนี้ (20พ.ย.)ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกกอ.ได้เร่งให้สถาบันอุดมศึกษาที่ยังมีปัญหาธรรมาภิบาลแก้ปัญหาโดยเร็ว ซึ่งสถาบันเหล่านี้โดนใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557(ฉบับชั่วคราว) ออกคำสั่งที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมี 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออก มทร.ล้านนา  มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สุรินทร์   ที่กกอ.ยังไม่ได้คืนอำนาจการบริหารให้  เพราะยังดำเนินการแก้ปัญหาไม่เสร็จ
 
ศ.ดร.ประสาท  กล่าวต่อไปว่า  ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา 4  แห่ง คือสมทร.ตะวันออกและมทร.ล้านนา อยู่ระหว่าดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ส่วน มรภ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค และกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ  เพื่อจะได้ดำเนินการเร่งรัดการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  โดยดำเนินการอย่างรอบคอบและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง   และมบ.อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี และได้มีการตรวจสอบหลักสูตรต่าง ๆ หากหลักสูตรใดไม่ได้มาตรฐานก็มีการสั่งปิด และเท่าที่ทราบหลักสูตรที่สั่งปิดส่วนใหญ่ก็ไม่มีนิสิตคงค้างอยู่

“สิ่งสำคัญของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ที่โดน .44 คือจะต้องเร่งชำระระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัญหาและต้องทำให้ถูกตามฎหมาย  โดยเฉพาะระเบียบการสรรหา และการได้มาของกรรมการสภาฯ อธิการบดี ซึ่งเท่าที่ทราบการชำระระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกือบเสร็จแล้ว และเมื่อมีระเบียบและข้อบังคับแล้วจะต้องดำเนินการตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่างๆให้ครบตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กกอ.ชุดนี้เข้ามารับหน้าที่วันแรกก็ได้รับเรื่องให้มาแก้ปัญหามหาวิทยาลัยที่โดนม.44 เมื่อกกอ.เข้ามาแก้ปัญหานี้ต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหานี้ให้เสร็จทั้งหมดในกกอ.ชุดปัจจุบันนี้ เพื่อจะได้คืนอำนาจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป”  “  ศ.ดร.ประสาท กล่าว
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34