อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

แจงขอองค์การค้าฯพิมพ์ตำราทั้งหมด เพื่อความอยู่รอด!

"ดิศกุล"แจงเหตุขอโควตาพิมพ์หนังสือเรียนทั้งหมด มั่นใจพิมพ์ได้ ส่งทันแน่นอน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.50 น.

วันนี้ (20พ.ย.) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการองค์การค้า เมื่อเร็วๆนี้ องค์การค้าฯ ได้ขอเสนอให้มีการทบทวนมติเรื่องการจัดพิมพ์แบบเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปัจจุบันแยกการจัดพิมพ์เป็น 2 ส่วน คือ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพิมพ์องค์การค้าฯ โดยองค์การค้าฯ ขอจัดพิมพ์แบบเรียนเองทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร เพราะถ้าไม่ได้สัดส่วนการพิมพ์จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะสร้างผลกระทบอย่างมาก เพราะขณะนี้องค์การค้าฯ เป็นหนี้กว่า 5,000 ล้านบาท ถ้าไม่มีเงินหมุนเวียน การทำธุรกิจต่างๆ จะชะงัก หากได้สัดส่วนการพิมพ์นั้นมา องค์การค้าฯ จะมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจของตน

นายดิศกุล กล่าวต่อว่า ที่สำคัญคือการจ้างพนักงานที่ต้องใช้เงินเดือนละประมาณ 37 ล้านบาท และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น หนี้สินผูกพันต่างๆ เป็นต้น หากไม่ได้ยอดในการพิมพ์เพิ่ม องค์การค้าฯจะมีรายได้ที่สามารถอยู่รอดได้เพียง 2-3 เดือนเท่านั้น ไม่สามารถดำรงองค์กรได้ตลอดปี ซึ่งเรื่องนี้จะสร้างผลต่อเนื่อง เช่น หากไม่ได้งบประมาณส่วนนี้มา พนักงานอาจจะตกงานกว่า 1,000 คน ยังไม่รวมถึงครอบครัวของพนักงานที่จะได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องขอส่วนแบ่งในการพิมพ์จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ มา ตนเชื่อว่าองค์การค้าฯ มีความสามารถในการพิมพ์ได้ทันทั้งหมด

“เชื่อว่าถ้าองค์การค้าฯ ได้สัดส่วนการพิมพ์มาทั้งหมด จะทำให้มีรายได้ มีเงินใช้หนี้ แต่ถ้าไม่มีรายได้ ไม่มีเงินใช้หนี้ หนี้ที่มีอยู่จะกลายเป็นหนี้เน่า แต่ที่ประชุมยังไม่มั่นใจว่า องค์การค้าฯ จะสามารถผลิตหนังสือได้ทัน และกระบวนการที่จะส่งหนังสือไปยังโรงเรียนจะทันเปิดเทอมหรือไม่ จึงอยากให้ทำรายละเอียดมาเพิ่ม ผมจะกลับไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าจะสามารถผลิตหนังสือได้ทัน และส่งหนังสือให้โรงเรียนทันเวลาแน่นอน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมองค์การค้าฯ พิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง เพราะองค์การค้าฯ อยู่รอดด้วยการพิมพ์เป็นหลัก” นายดิศกุล กล่าว

นายดิศกุล กล่าวต่อไปว่า ส่วนใหญ่การตีพิมพ์หนังสือนั้นจะเสร็จทันเวลา แต่ขั้นตอนการส่งหนังสือบางครั้งหนังสืออาจจะจัดส่งให้ทันเวลา หากระดมกำลังในหน่วยงานที่ตนดูแลอยู่ คือ สกสค. ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่มีศูนย์ กศน.ประจำอำเภอ ที่มีศูนย์กระจายไปทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเหลือ จะทำให้การส่งหนังสือมีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่แล้ว โอกาสพลาดมีน้อยและสามรถส่งหนังสือได้ทันเวลาแน่นอน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%