อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ชมภาพชุดบรรยากาศต้อนรับ 'โป๊ปฟรังซิส'เสด็จถึงไทย

ประมวลภาพบรรยากาศ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.55 น.


ภาพบรรยากาศ "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งพิเศษของสายการบินอลิตาเลีย ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล รับเสด็จ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39