อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เปิดตัวอัลบั้มคีตธรรม "มั่นคงในธรรม "

ป๊อด ธนชัย - ปาน ธนพร นำทัพศิลปิน สร้างปรากฏการณ์เพลงธรรมะอัลบั้ม “มั่นคงในธรรม” สืบสานข้อธรรมฉลอง 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.

วันนี้ (21 พ.ย.)ที่วัดปทุมวนาราม พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  และ ดร.สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปานธนพร แวกประยูร และศิลปินชื่อดังอีกมากมายร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มคีตธรรม(เพลงธรรมะ) การกุศล ชื่อชุด มั่นคงในธรรม เนื่องในวาระ  150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ใหญ่แห่งวัดปทุมวนาราม และพระกรรมฐานฝ่ายอรัญญาวาสี พระมหาเถระผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวัฒนธรรม จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำวาระปีพุทธศักราช 2563-2564 เพื่อสืบสานมรดกธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่ และขยายผลแก่ผู้สนใจไปในวงกว้างทั้งภายในประเทศจนถึงระดับสากล
 
พระธรรมธัชมุนี กล่าวว่า วัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งในฐานะสถานที่เคยจำพรรษา สำนักของสหธรรมิก และของศิษย์  ขณะจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มอบมรดกธรรมชิ้นสำคัญไว้คือขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือขององค์ท่าน อันเป็นหลักฐานลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  ส่วนการจัดกิจกรรมรำลึกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 20มกราคม 2563  เช่น พิธีสวดมนต์ ทำวัตรบูชาพระรัตนตรัย  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูชาพระคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  การจัดนิทรรศการตามรอยประวัติ  การจัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้สืบสานปณิธานและปฏิปทาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทานต่างๆ การจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่น 150 ปี ชาตกาลฯ เพื่อเป็นศาสนวัตถุที่ระลึกในงาน  การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ กุฏิบูรพาจารย์หลังเดิมที่ท่านเคยพักจำพรรษา  รวมถึงศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ต่างค่าย ต่างสังกัด ร่วมใจกันอุปถัมภ์โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สร้างสรรค์อัลบั้มคีตธรรมการกุศล ชุดมั่นคงในธรรม  โดยติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม และช่องทางแฟนเพจ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 
ด้าน ปาน ธนพร กรรมการและศิลปินผู้อำนวยการจัดสร้างคีตธรรมการกุศลชุด มั่นคงในธรรมกล่าวว่า  รู้สึกปลื้มปีติและเป็นมงคลกับชีวิตมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผ่านการสื่อสารด้วยบทเพลงธรรมะต่างๆ สำหรับอัลบั้มคีตธรรมชุด มั่นคงในธรรมนี้ มีคีตธรรมทั้งสิ้น จำนวน 14 บทคีตธรรม โดยแต่ละคีตธรรมนั้น ต่างถ่ายทอดชีวประวัติและมรดกธรรม คำสอนสำคัญต่างๆของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นำเสนอออกมาเป็นเพลงธรรมะที่ร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการพิจารณาธรรมและนำคติธรรมเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ตามรอยท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตสืบต่อไป 
 
สำหรับเนื้อหาคีตธรรมทั้งหมดจะถ่ายทอดออกมาจากบทกวีนิพนธ์ ผลงานปลายปากกาของท่าน ฐิตวังโสภิกขุวัดปทุมวนาราม ผู้สร้างสรรค์ผลงานคีตธรรมจนเกิดกระแสในระดับสากลมาแล้ว พร้อมการค้นคว้าและการนำเสนอของศิษย์วัดปทุมวนาราม จิตอาสากลุ่มบัวลอย ทั้งนายเดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ หรือโน้ต อาล์มไนน์ ,นายจิรายุสสุขเกษม หรือ กัปตัน วันวัน แบนด์ , นาย จิราภัทร เหล่า และวงศิษย์มาวิตต์ เป็นต้น ส่วนในด้านดนตรีและศิลปินผู้ถ่ายทอดบทคีตธรรมนั้น ได้แก่ อ.ธนิสร์   ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ  นายเจษฎา สุขทรามร หรือโอ๋ ซีเปีย  นายธนชัยอุชชิน หรือป๊อด โมเดิร์นด๊อก  ผู้ที่สนใจติดตามคีตธรรมอัลบั้ม ชุด “มั่นคงในธรรม” สามารถรับชมได้ที่ Youtube ได้ตลอดปี 2563 โดยกลุ่มศิลปินจะประชาสัมพันธ์ออกมาทีละบท จนครบ 14 บทคีตธรรม และสามารถดาวน์โหลดได้หลากหลายช่องทาง อาทิiTunes, Apple Music, Spotify, JOOX รวมถึง Music Streaming อื่นๆ โดยรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ และผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการสร้างสื่อคุณธรรมจริยธรรมชุดต่อไปและสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่แฟนเพจ bualoyteamwork
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34