อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

"โป๊ปฟรังซิส"ประกอบพิธีมิสซาขอบคุณเยาวชนยิ่งใหญ่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อประกอบพิธีมิสซาขอบคุณสำหรับเยาวชน โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม 6,800 คน พร้อมประทานพรให้เยาวชนอดทนต่อความทุกข์เพื่อจะค้นพบความสุขในอนาคต ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.18 น.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อประกอบพิธีมิสซาขอบคุณสำหรับเยาวชน โดยมีการแสดงความสามารถจากเยาวชนและบาทหลวง จากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศที่มารอรับเสด็จ เช่น  การแสดงดนตรี การร้องเพลง การแสดงละครสั้น โดยมีเยาวชนที่มาร่วมพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน ประมาณ 6,800 คน ทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวมอาภรณ์เสื้อกาสุลาสีแดงลวดลายกนกแบบศิลปะไทย ซึ่งอาภรณ์ดังกล่าวตัดเย็บโดยคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  จากนั้นยสมเด็จพระสันตะปาปา ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ประทานพรให้แก่เยาวชนตอนหนึ่งว่า พระเจ้าได้รับทราบว่าคุณคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตบนโลกใบนี้ และคาดหวังว่าเยาวชนจะสานภาระกิจให้แก่พระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น ทุกคนในที่แห่งนี้ถือเป็นทายาทในประวัติศาสตร์อันมีค่า เราต้องมีความเชื่อในบรรพบุรุษของเราเอง พร้อมไปกับการเรียนรู้ค้นหาความกล้าหาญ และจงอย่ากลัวอนาคตหรือปล่อยให้ตัวเองถูกข่มขู่  โดยเราสามารถช่วยเราตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ ต้องมีความอดทนต่อความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิต เพื่อวันหนึ่งจะค้นพบความลับของหัวใจที่มีแต่ความสุข ทั้งนี้หวังว่าเยาวชนจะเป็นพลังและความหวังให้แก่โลกใบนี้ โดยเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งข้าพเจ้าขอให้ทุกคนรักษาความสุขของทุกคนไว้และมองไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ ดูทุกสิ่งด้วยความดีใจและความมั่นใจที่เกิดจากการเรียนรู้จากพระเจ้า เพราะพระองค์มอบเส้นทางให้แก่เราเพื่อไปแสวงหาทางออกในการพบความรักที่ไม่สิ้นสุด โดยข้าพเจ้าขอให้พระเยซูคือน้ำมันที่จำเป็นต่อการจุดประกายชีวิตของทุกคน

ด้าน น.ส.ศิริขวัญ สวรรค์ ทุ่งแก นักเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โป๊ปฟรังซิส ให้ความสำคัญกับเยาวชน และครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมพิธีกับพระองค์ โดยพิธีมิสซาสำหรับเยาวชนครั้งนี้ตามคำกล่าวของพระองค์ที่ว่า เยาวชนไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปา ประทานพรให้แก่เยาวชนตอนหนึ่งว่า พระเจ้าได้รับทราบว่าคุณคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตบนโลกใบนี้ และคาดหวังว่าเยาวชนจะสานภาระกิจให้แก่พระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น ทุกคนในที่แห่งนี้ถือเป็นทายาทในประวัติศาสตร์อันมีค่า เราต้องมีความเชื่อในบรรพบุรุษของเราเอง พร้อมไปกับการเรียนรู้ค้นหาความกล้าหาญ และจงอย่ากลัวอนาคตหรือปล่อยให้ตัวเองถูกข่มขู่  โดยเราสามารถช่วยเราตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ ต้องมีความอดทนต่อความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิต เพื่อวันหนึ่งจะค้นพบความลับของหัวใจที่มีแต่ความสุข ทั้งนี้หวังว่าเยาวชนจะเป็นพลังและความหวังให้แก่โลกใบนี้ โดยเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งข้าพเจ้าขอให้ทุกคนรักษาความสุขของทุกคนไว้และมองไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ ดูทุกสิ่งด้วยความดีใจและความมั่นใจที่เกิดจากการเรียนรู้จากพระเจ้า เพราะพระองค์มอบเส้นทางให้แก่เราเพื่อไปแสวงหาทางออกในการพบความรักที่ไม่สิ้นสุด โดยข้าพเจ้าขอให้พระเยซูคือน้ำมันที่จำเป็นต่อการจุดประกายชีวิตของทุกคน..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40